PhDr. et Mgr. Petr Šída, Ph.D.

Petr Šída

E-mail: petrsida@seznam.cz

Telefon: 604 384 422

Vystudoval archeologii, etnologii a geologii na Univerzitě Karlově. Dlouhodobě řeší problematiku loveckých společností pleistocénu a holocénu s důrazem na kombinaci přístupu humanitních a přírodních věd. V posledních letech se věnuje i historii vývoje krajiny a metodologii archeologického výzkumu. Zkoumal lovecká sídliště u jihočeských jezer (Švarcenberk, Tisý), gravettienské lokality v Lubné, převisy Českého ráje a neolitický těžební areál na Jistebsku. Volný čas tráví fotografováním Českého ráje a Jizerských hor a dokumentováním staveb.

Aktuální granty (člen řešitelského týmu):

Úpadek lesních ekosystémů v mladším holocénu: Příčiny, průběh a důsledky pro biologickou rozmanitost [detail]

2017 - 2019, GA ČR 17-07851S panelu č. P504

Vybrané publikace:

Šída, Petr (2016): Gravettian lithics assemblages from Lubná (Bohemia)

Quaternary International 406 A, 120-128.

Šída, Petr; et. al., (2015): Gravettské osídlení v Lubné

Katalogy nálezů do roku 1960, FAP 42. Praha.

Šída, Petr; Sázelová, S. ; Havlíček, P.; Smolíková, L.; Hlaváč, J. (2015): Lower and Middle Pleistocene Sediment Sequence with Archaeological Finds in Horky nad Jizerou (okr. Mladá Boleslav/CZ)

Archäologisches Korrespondenzblatt 45, 283-302.

Šída, Petr; et. al., (2014): Jistebsko. Neolitická těžba v Jizerských horách.

Opomíjená archeologie 3. Plzeň.

Prostředník, Jan; Šída, Petr (2010): Nejstarší dějiny Českého ráje a horního Pojizeří.

1-124. Turnov.

Pokorný, Petr; Šída, Petr; et. al., (2010): Palaeoenvironmental research of the Schwarzenberg Lake, southern Bohemia, and exploratory excavations of this key Mesolithic archaeological area.

PA CI, 5-48.

Šída, Petr; (Ed.), (2009): The Gravettian of Bohemia

Dolnověstonické studie 17, 1-264. Brno.

Verpoorte, A. ; Šída, Petr (2009): The Magdalenian colonization of Bohemia (Czech Republic)

Archäologisches Korrespondenzblatt 39/3, 325-332.