Biologická rozmanitost a její dynamika

Studujeme obecné zákonitosti uspořádání přírody ve velkých prostorových a časových měřítkách. Soustředíme se zejména na fenomény vykazující různé invariance, tedy jevy, které nezávisí (anebo závisí předpověditelně) na vybraném taxonu, prostorovém měřítku či geografickém regionu. Příkladem je nárůst počtu druhů s plochou (species-area relationship), úbytek diverzity od rovníku k pólům (latitudinální gradient diverzity) nebo statistické rozdělení početnosti jednotlivých druhů (species-abundance distribution). Cílem je porozumět vzájemné provázanosti těchto jevů a základním evolučním a ekologickým omezením, která tyto jevy určují a podmiňují. Postupně se také zaměřujeme na změny diverzity a distribuce organismů v čase, a to jak v současnosti (v souvislosti s klimatickými změnami a proměnami krajiny způsobenými člověkem), tak v geologické historii Země (ve spolupráci s paleoekology).


Ian Hatton

Spolupráce s Davidem Storchem.

David Storch [detail]

Biolog a ekolog. Zabývá se makroekologií, biodiverzitou a evoluční ekologií.

email: storch(zavinac)cts.cuni.cz | osobní web: http://www.cts.cuni.cz/~storch/

Irena Šímová [detail]

Bioložka, především ekoložka a botanička. Zabývá se možnými mechanismy, které jsou zodpovědné za variabilitu v počtu druhů na různých prostorových úrovních.

email: simova(zavinac)cts.cuni.cz

Arnošt L. Šizling [detail]

Biolog a ekolog.

email: sizling(zavinac)cts.cuni.cz | osobní web: http://www.sweb.cz/arnost.l.sizling/