Biologická rozmanitost a její dynamika

Studujeme obecné zákonitosti uspořádání přírody ve velkých prostorových a časových měřítkách. Soustředíme se zejména na fenomény vykazující různé invariance, tedy jevy, které nezávisí (anebo závisí předpověditelně) na vybraném taxonu, prostorovém měřítku či geografickém regionu. Příkladem je nárůst počtu druhů s plochou (species-area relationship), úbytek diverzity od rovníku k pólům (latitudinální gradient diverzity) nebo statistické rozdělení početnosti jednotlivých druhů (species-abundance distribution). Cílem je porozumět vzájemné provázanosti těchto jevů a základním evolučním a ekologickým omezením, která tyto jevy určují a podmiňují. Postupně se také zaměřujeme na změny diverzity a distribuce organismů v čase, a to jak v současnosti (v souvislosti s klimatickými změnami a proměnami krajiny způsobenými člověkem), tak v geologické historii Země (ve spolupráci s paleoekology).


Ian Hatton

Spolupráce s Davidem Storchem.

David Storch [detail]

Biolog a ekolog. Zabývá se makroekologií, biodiverzitou a evoluční ekologií.

email: storch(zavinac)cts.cuni.cz | osobní web: http://www.cts.cuni.cz/~storch/

Irena Šímová [detail]

Bioložka, především ekoložka a botanička. Zabývá se možnými mechanismy, které jsou zodpovědné za variabilitu v počtu druhů na různých prostorových úrovních.

email: simova(zavinac)cts.cuni.cz

Arnošt L. Šizling [detail]

Biolog a ekolog.

email: sizling(zavinac)cts.cuni.cz | osobní web: http://www.sweb.cz/arnost.l.sizling/

Vybrané publikace:

Ferenc M., ; Sedláček, Ondřej; Fuchs, Roman; Hořák D., ; Storchová, L.; Fraissinet, M.; Storch, David (2018): . Large-scale commonness is the best predictor of bird species presence in European cities.

Urban Ecosystems 21: 369-377.

Macháč, Antonín; Graham, Catherine H.; Storch, David (2018): Ecological controls of mammalian diversification vary with phylogenetic scale.

Global Ecology and Biogeography 27: 32-46.

Graham, Catherine H.; Storch, David; Macháč, Antonín (2018): Phylogenetic scale in ecology and evolution.

Global Ecology and Biogeography 27: 175-187.

Storch, David; Bohdalková, Eliška; Okie, Jordan (2018): The more-individuals hypothesis revisited: the role of community abundance in species richness regulation and the productivity-diversity relationship.

Ecology Letters 21: 920-937.

Kunin, William, E.,; Harte, J.; He, F.; Hui, C.; Jobe, R. T.; Ostling, A.; Polce, C.; Šizling, Arnošt L.; Smith, A. B.; Smith, K.; Smart, S. M.; Storch, David; Tjørve, Even ; Ugland, K.-I.; Ulrich, W.; Varma, V. (2018): Up-scaling biodiversity: Estimating the species-area relationship from small samples.

Ecological Monographs 88: 170-187.

Keil, Petr; Storch, David; Jetz, Walter (2015): On the decline of biodiversity due to area loss

Nature Communications 6, Article number: 8837, DOI:10.1038/ncomms9837

[detail]

Storch, David; Keil, Petr; Jetz, Walter (2012): Universal species–area and endemics–area relationships at continental scales

Nature, 488: 78-81. DOI: 10.1038/nature11226

Šizling, Arnošt L.; Kunin, William, E.,; Šizlingová, Eva; Reif, Jiří; Storch, David (2011): Between geometry and biology: the problem of universality of the species-area relationship.

American Naturalist, 178:602-611.

Šímová, Irena; Storch, David; Keil, Petr; Boyle B., ; Phillips O. L., ; Enquist, Brian J. (2011): Global species-energy relationship in forest plots: role of abundance, temperature and species' climatic tolerances

Global Ecology and Biogeography 20: 842-856.

Šizling, Arnošt L.; Storch, David; Šizlingová, Eva; Reif, Jiří; Gaston, Kevin (2009): Species-abundance distribution results from a spatial analogy of central limit theorem

Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A., 106: 6691-6695.

Storch, David; Šizling, Arnošt L.; Reif, Jiří; Polechová, Jitka; Šizlingová, Eva; Gaston, Kevin (2008): The quest for a null model for macroecological patterns: geometry of species distributions at multiple spatial scales

Ecology Letters ,11: 771-784.

Storch, David; Davies , R.G.; Zajíček, Samuel; Orme , C.D.L.; Olson , V.; Thomas , G.H.; Ding , T.S.; Rasmussen , P.C.; Ridgely , R.S.; Bennett, P.M.; Blackburn , T.M.; Owens, I.P.F.; Gaston, Kevin (2006): Energy, range dynamics and global species richness patterns: Reconciling mid-domain effects and environmental determinants of avian diversity

Ecology Letters, 9: 1308-1320.