Mgr. Eliška Bohdalková

Je studentkou biologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, specializace Terestrická ekologie. Zabývá se gradienty biodiverzity a jejími prediktory, konkrétně pak vztahem mezi počtem druhů a počtem jedinců a rovnovážnou teorií dynamiky diverzity.

Aktuální granty (člen řešitelského týmu):

Je biologická diverzita omezená? Cesta k rovnovážné teorii biodiverzity [detail]

2016 - 2018, GA ČR 16-26369S panelu č. P505