Mgr. Eliška Bohdalková

Je studentkou biologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, specializace Terestrická ekologie. Zabývá se gradienty biodiverzity a jejími prediktory, konkrétně pak vztahem mezi počtem druhů a počtem jedinců a rovnovážnou teorií dynamiky diverzity.

Aktuální granty (člen řešitelského týmu):

Rovnovážná teorie dynamiky biologické rozmanitosti - makroekologická perspektiva [detail]

2020 - 2024, GA ČR EXPRO 20-29554X komise č. EX5

Vybrané publikace:

Storch, David; Bohdalková, Eliška; Okie, Jordan (2018): The more-individuals hypothesis revisited: the role of community abundance in species richness regulation and the productivity-diversity relationship.

Ecology Letters 21: 920-937.