Bývalí členové

Bohuslav Balcar [detail]

Matematik. Absolvovent Matfyz UK v Praze. V současné době působí jako vědecký pracovník v CTS a vede doktorandy na MFF UK.

email: balcar@cts.cuni.cz

Ondřej Beran [detail]

Filosof. Zajímá ho dialog mezi analytickou a kontinentální tradicí současné filosofie

email: beran@cts.cuni.z

Petr Bob [detail]

Denis Ciporanov

Viktor Dobal

Lucie Doležalová [detail]

Jarmil Doubravová

Magda Drvotová (Hrabáková) [detail]

Malakoložka.

Pavel Duda [detail]

Evoluční biolog. Zabývá se evolucí chování člověka a populační historií lidstva.

email: dudapa01@gmail.com

Jiří Fiala

Eva Filippová [detail]

Radan Haluzík [detail]

Sociální antropolog. Zabývá se současnými etnickými konflikty a nacionalismem, vztahem politiky a estetiky a sociálním životem věcí.

email: haluzik@cts.cuni.cz

Jitka Horáčková [detail]

Malakoložka a botanička.

Tomáš Hoskovec

Jan Hošek [detail]

Geolog. Zabývá se interpretací čtvrtohorního geologického záznamu.

Lada Hubatová-Vacková [detail]

Marek Hudík [detail]

Ekonom. Zabývá se teorií rozhodování, teorií her a filosofií vědy.

email: hudik@cts.cuni.cz | osobní web: https://sites.google.com/site/marekhudik/home

Juraj Hvorecký

Thomas Jech

Matematika

Felix Jeschke [detail]

Sociální a kulturní historik

email: jeschke@cts.cuni.cz

Tomáš Jun [detail]

Knihovník

email: jun@cts.cuni.cz | osobní web: http://www.flattus.cz

Zdeněk Kalva [detail]

Sabine Karg [detail]

Archeoložka a paleoekoložka.

email: karg@hum.ku.dk

Petr Keil [detail]

Biolog. Zabývá se biodiverzitou.

osobní web: http://www.petrkeil.com

Alice Kliková [detail]

Petr Kouba [detail]

Marta Kusnjerová

Petr Lánský

Vojen Ložek

Biolog. Zabývá se vývojem přírody ve čtvrtohorách, studiem recentních i fosilních měkkýšů, kvartérní geologií a problematikou ochrany přírody.

Jan Malypetr

Eric Manton

Anton Markoš

Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK

Monika Mitášová [detail]

Josef Moural [detail]

Filosof. Zabývá se fenomenologií, dějinami filosofie.

email: moural@cts.cuni.cz

Zdeněk Neubauer

Karel Novotný

Jan Paleček [detail]

Sociolog. Studuje sociologicky psychiatrickou a pastorační praxi.

email: janpalecek@centrum.cz

Martin Palouš

Politická filosofie

Tomáš Pazák [detail]

Matematik. Zabývá se studiem matematických struktur na Booleových algebrách a vlastnostmi jejich forcingových rozšíření.

email: pazak@cts.cuni.cz

Jana Pešková

Tomáš Pivoda [detail]

Jindřich Prach [detail]

Biolog, geobotanik. Zabývá se změnami krajiny a vegetace.

email: jindraprach@gmail.com

Jan Puc

Filosof. Spolupracuje na vydávání sebraných spisů Jana Patočky.

Jiří Reif [detail]

Martin Ritter [detail]

Filosof. Spolupracuje na vydávání sebraných spisů Jana Patočky.

František Slanina [detail]

Matematický fyzik. Zabývá se počítačovým modelováním komplexních jevů

email: slanina@fzu.cz | osobní web: http://www.fzu.cz/~slanina/

Petra Stehlíková [detail]

Jan Stejskal

Kateřina Straková

Knihovnice. Knihy Vám ráda zapůjčí ve středu od 13.00 do 17.00 (více informací viz menu KNIHOVNA)

email: strakova@cts.cuni.cz

Karel Svačina [detail]

Sociolog. Věnuje se sociologickému zkoumání technologií a nejistot.

email: kajasvacina@gmail.com

Barbora Austerlitz [detail]

Konference a workshopy, RIV, evropské granty...

email: barbora@cts.cuni.cz

Ondřej Švec [detail]

Filosof. Spolupracuje na vydávání sebraných spisů Jana Patočky.

email: ondrejsvec@seznam.cz

Magdalena Tichá

Kateřina Trlifajová [detail]

Matematička. Zabývá se různými přístupy k nekonečnu a kontinuu v matematice a jejich filosofickými, případně teologickými souvislostmi.

email: trlifaj@cts.cuni.cz

Jaroslava Varella Valentová [detail]

Evoluční antropoložka a etoložka. Zabývá se mezikulturním výykumem lidské sexuality, partnerských preferencí a výběru partnera u heterosexuálních a homosexuálních mužů a žen.

email: valentova@cts.cuni.cz

Petr Zima

Pavla Žáčková

Bioložka. Zkoumá rostlinné makrozbytky v souvislosti s vývojem přirozené a synantropní vegetace.