Člověk a příroda v kvartéru

Studujeme dlouhodobý vývoj přírody a lidské společnosti ve vzájemné interakci. Soustředíme se na dynamické jevy, jejichž čas plyne v rozmezí stovek až desítek tisíc let, a které tudíž nejsou přístupné přímému pozorování a experimentu. K tomu využíváme různých typů sedimentárních záznamů a z nich získaných proxy- dat (tj. přibližných kvantitativních údajů odvozených z interpretací nálezů pozůstatků živých organismů, geochemických měření a z nálezů archeologických). Nejvíce se soustředíme na období současného interglaciálu (holocénu). V poslední době se ve spolupráci s makroekology snažíme na zmíněných proxy- datech testovat obecné ekologické teorie směrem do minulosti a ověřovat tím jejich historickou invarianci.


Karolína Pauknerová [detail]

Antropoložka a archeoložka.

email: pauknerova@cts.cuni.cz | osobní web: http://pauknerova.wz.cz/

Petr Pokorný [detail]

Biolog. Zabývá se kvartérní paleoekologií, vývojem vegetace a krajiny.

email: pokorny@cts.cuni.cz

Arnošt L. Šizling [detail]

Biolog a ekolog.

email: sizling@cts.cuni.cz | osobní web: http://www.sweb.cz/arnost.l.sizling/

Vybrané publikace:

Šizling, Arnošt L.; Pokorný, Petr; Juřičková, Lucie; Horáčková, Jitka; Abraham, Vojtěch; Šizlingová, Eva; Ložek, Vojen; Tjørve, Even ; Tjørve , K.M.C.; Kunin, William, E., (2016): Can people change the ecological rules that appear general across space?

Global Ecology and Biogeography, DOI: 10.1111/geb.12467 [detail]

Kozáková, R.; Pokorný, Petr; Mařík, Jan; Čulíková, Věra; Boháčová, Ivana; Pokorná, Adéla (2014): Early to high medieval colonization and alluvial landscape transformation of the Labe valley (Czech Republic): evaluation of archaeological, pollen and macrofossil evidence.

Vegetation History and Archaeobotany, 23: 701-718.

Hošek, Jan; Pokorný, Petr; Kubovčík, Vlado; Žáčková, Pavla; Horáček, Ivan; Kadlec, Jaroslav; Rojík, Filip; Lisá, Lenka; Bačkuliaková, S. (2014): Late Glacial Climatic and Environmental Changes in Eastern-Central Europe: Correlation of Multiple Biotic and Abiotic Proxies from the Lake Švarcenberk, Czech Republic.

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 396: 155-172.

Pauknerová, Karolína; Salisbury, Roderick; Baumanová, Monika (2013): Human-landscape interaction in prehistoric Central Europe: analysis of natural and built environments

Anthropologie 51(2). pp. 131-142. ISSN 0323-1119.

Giesecke , T.; Bennett , K.D.; Birks , H.J.B.; Bjune , A.E.; Bozilova , E.; Feurdean , A.; Finsinger , W.; Froyd , C.; Pokorný, Petr; Rösch , M.; Tonkov , S.; Valsecchi , V.; Wolters , S.; Seppä , H. (2011): The pace of Holocene vegetation change - testing for synchronous developments.

Quaternary Science Reviews, 30: 2805-2814.

Jankovská, Vlasta; Pokorný, Petr (2008): Forest vegetation of the last full-glacial period in the Western Carpathians (Slovakia and Czech Republic)

Preslia, 80: 307-324

Kuneš, Petr; Pelánková, B.; Chytrý, Milan; Jankovská, Vlasta; Pokorný, Petr; Petr, L. (2008): Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern-central Europe using modern analogues from southern Siberia

Journal of Biogeography, 35: 2223-2236