Člověk a příroda v kvartéru

Studujeme dlouhodobý vývoj přírody a lidské společnosti ve vzájemné interakci. Soustředíme se na dynamické jevy, jejichž čas plyne v rozmezí stovek až desítek tisíc let, a které tudíž nejsou přístupné přímému pozorování a experimentu. K tomu využíváme různých typů sedimentárních záznamů a z nich získaných proxy- dat (tj. přibližných kvantitativních údajů odvozených z interpretací nálezů pozůstatků živých organismů, geochemických měření a z nálezů archeologických). Nejvíce se soustředíme na období současného interglaciálu (holocénu). V poslední době se ve spolupráci s makroekology snažíme na zmíněných proxy- datech testovat obecné ekologické teorie směrem do minulosti a ověřovat tím jejich historickou invarianci.


Eva Jamrichová

Karolína Pauknerová [detail]

Antropoložka a archeoložka.

email: pauknerova(zavinac)cts.cuni.cz

Petr Pokorný [detail]

Biolog. Zabývá se kvartérní paleoekologií, vývojem vegetace a krajiny.

email: pokorny(zavinac)cts.cuni.cz

Arnošt L. Šizling [detail]

Biolog a ekolog.

email: sizling(zavinac)cts.cuni.cz | osobní web: http://www.sweb.cz/arnost.l.sizling/

Jan Turek [detail]

Archeolog zabývající se obdobím neolitu a eneolitu. Taktéž tajemník CTS.

email: turek(zavinac)cts.cuni.cz