Srdce Evropy nebo šlejška? Tělesné metafory, geografický determinismus a vznik samostatného Československa

Přednáší: Felix Jeschke
Motiv Čech jako srdce/středu/křižovatky Evropy představuje jedno z nejvytrvalejších politicko-geografických klišé v českém prostředí. Své kořeny má v prohabsburské propagandě za Rudolfa II., popularizovali ho mj. Komenský a Palacký. První vrchol dosáhl v období první republiky, kdy ho geografové a politici používali k ospravedlňování existence a hranic samostatného Československa. Přednáška zkoumá roli tohoto obrazu i dalších tělesných metafor v diskurzu o národním prostoru za první republiky. Zaměří se především na myšlení významného geografa Viktora Dvorského (1882-1960), klíčového člena československé delegace na Pařížské mírové konferenci.

Video:

Loading the player ...