Existoval tarpan?

Přednáší: Filip Tesař
Divocí koně, žijící v Evropě ještě v 19. století, zmizeli takřka beze stopy – bez kosterních pozůstatků, dochovaných kůží, fotografií či obrazů. Nebyl to jen mýtus? Anebo můžeme skutečnost alespoň zhruba rekonstruovat podle toho, co je známo z písemných zdrojů, jediného dochovaného zdroje informací? Přednáška se pokusí sumarizovat to, co víme o vzhledu, chování, výskytu divokých koní v eurasijských stepích, vyjma krajů za Altajem, kde přežili až do druhé poloviny 20. století (koně Převalského). Pro zasazení do patřičného kontextu podá přehled těchto zdrojů, vysvětlí úskalí názvosloví, popíše vývoj diskursu o divokých koních v moderní době a pokusí se odpovědět na otázku tzv. zpětného vyšlechtění divokých koní z domestikovaných potomků. A samozřejmě také na to, proč zmizeli a jak.

Video:

Loading the player ...