Tělo a oděv – pásmo esteziologických změn

Přednáší: Helena Jarošová
Fenomenologický pohled na vztah těla a šatu, já, osobní identity a přirozeného světa. Evropská vestimentarita není pouhou aparencí lidských jedinců a společenství, je též specifickým prožíváním tělesnosti - „tělesným cogito“.

Video:

Loading the player ...