Ikonografie Mistra Jana Husa v 15.-16. století

Přednáší: Jan Royt
V přednášce se zaměřím na vývoj ikonografie Mistra Jana Husa, a to jak v prostředí utrakvistických Čech 15. a 16. století, tak i v německých zemích v období reformace. Zejména podrobně bude pojednána ikonografie husy (Hus) a labutě (Luther). Konfrontovat budu dobové písemné a obrazové prameny. Zmíněny budou také něteré aspekty novověké a novodobé ikonografie Mistra Jana Husa.

Video:

Loading the player ...