K teorii a praxi jazykové kultury – současná česká situace

Přednáší: Markéta Pravdová
Soustavné institucionální péči o jazykovou kulturu se tradičně věnuje Ústav pro jazyk český AV ČR, a to jak v oblasti výzkumu, tak v oblasti praktické péče (zvláště jazykovou výchovou a poradenstvím). Jazykové dotazy jsou nejen dokladem širokého zájmu veřejnosti o český jazyk, ale i cenným zdrojem informací o jeho užívání. Které jazykové jevy zajímají veřejnost nejvíce? Jaké jsou možnosti vývoje současné jazykové kodifikace?