Od lingvistiky ke kosmologii: Gilles Deleuze a tvářnost světa

Přednáší: Martin Charvát
Cílem přednášky je představit koncept stratifikace jako naprosto zásadní prvek v myšlení francouzského filosofa Gillesa Deleuze. Deleuze se v tomto ohledu inspiruje dánským lingvistou L. Hjelmslevem, jenž při analýze jazyka používá specifické pojmy (obsah, výraz, substance a forma), které Gilles Deleuze přebírá, avšak aplikuje je nikoliv /pouze/ na jazyk, ale na svět jako takový; jinými slovy skrze ně analyzuje procesy, jimiž je svět utvářen. Tato tvářnost světa je tak, jak se pokusím ukázat, sémioticky uspořádaná.

Video:

Loading the player ...