Proč lidé válčí

Přednáší: Otakar Foltýn
Válka - tedy organizované násilí má své identifikovatelné příčiny a bohužel i logiku. Ukázat to lze nejen na historických příkladech ale i na současných ozbrojených konfliktech, kterých se autor účastnil. Přestože v případě Evropy žijeme v suverénně v nejméně násilném a nejbohatším období historie, neznamená to, že jak společnost tak jednotlivci nemohou v určitých situacích upadat do skluzu vedoucímu zpátky k vyšším úrovním nestability a tedy i násilí. Důsledným studiem takových jevů ale můžeme nabídnout nástroje, jak takovým jevům předcházet, nebo alespoň snížit ztráty.

Video:

Loading the player ...