Lidské kultury jako biologické druhy – snoubení kulturní antropologie a evoluční biologie

Přednáší: Pavel Duda
Lidská populace je jako celek nápadně geneticky uniformní. Nízká genetická diverzita lidského druhu však zřetelně kontrastuje s nezměrnou diverzitou kulturní. Když jsou genetické rozdíly mezi lidskými populacemi tak malé, proč jsou kulturní rozdíly mezi nimi tak rozšířené a přetrvávající? K řadě otázek a metodologických problémů, s nimiž se potýká kulturní antropologie, lze přistoupit s využitím metod, které využívá evoluční biologie a populační genetika ke studiu evoluční historie živočišných druhů a populací. Uvažování o lidských kulturách jako o biologických druzích a aplikace fylogenetických metod na kulturní fenomény umožňuje pokládat řadu zajímavých a provokativních otázek a nalézat na ně často nečekané odpovědi.

Video:

Loading the player ...