Baráky, bouráky a jejich furianti

Přednáší: Radan Haluzík
Excesivní spotřeba, společenský status a posun identity bohatých chudých za časů globalizace

Nejen v postkomunistických zemích Evropy a Asie, ale v mnoha (donedávna) rozvojových a chudých zemích světa v posledních dvou-třech dekádách zbohatl určitý segment populace. Donedávna chudí lidé investují nemalé prostředky do oslavy svého nově nabytého bohatství a společenského statusu formou rodinných domů, jež bychom u nás pejorativně označkovali jako tzv. „podnikatelské baroko“.

Na venkově i městečkách ve stepích, horách, pouštích i pralesech vyrostly domy s věžičkami, balustrádami, barevnými fasádami a ornamenty a nablýskaným autem v garáži, tak odlišné od architektury předešlých generací… Jaké globální ekonomické trendy stojí u jejich kořene? Jaké aspirace a sny utváří jejich bujné tvary a svůdnou krásu a odkud se berou? Jak pracují s minulostí a tradicí a proč jsou si přes všechnu snahu po tradičnosti i originalitě po celém světě přeci jen tak nečekaně podobné? Jakou roli zde hraje výstřelek a furiantství?! A proč jsou tyto domovy tak často nedostavěné, či naopak dostavěné, ale prázdné? A co všechno vlastně přinesl jejich obyvatelům splněný sen a jaká byla jeho skutečná cena? Proč s tím snem občas přichází nečekané napětí…?