PhDr. et Mgr. Petr Šída, Ph.D.

E-mail: petrsida(zavinac)seznam.cz

Phone: 604 384 422

He graduated in archeology, ethnology and geology at Charles University in Prague. For a long time is concerned with the issue of hunting societies of Pleistocene and Holocene, with emphasis on the combination of humanities and natural sciences approach . In last years he also works on the history of landscape development and methodology of archaeological excavations. Excavated the hunting sites near the south bohemian lakes (Švarcenberk, Tisý), Gravettian sites in Lubná, abris of the Bohemian Paradise and neolithic quarrying complex in Jistebsko. He spends his free time by photographing of the Bohemian Paradise and Jizera Mountains and documenting of old houses.

Selected bibliography:

Ptáková, M.; Pokorný, Petr; Šída, Petr; Novák, Jan; Horáček, Ivan; Juřičková, Lucie; Meduna, Petr; Bezděk, A.; Myšková, E.; Walls, Matthew; Poschlod, P. (2021): From Mesolithic hunters to Iron Age herders: a unique record of woodland use from eastern central Europe (Czech Republic).

Vegetation History and Archaeobotany 30:269–286.

Šída, Petr; Pokorný, Petr (2021): Jezerní oblast.

In: Vondrovský V., Chvojka O. (eds.), Pravěké komunity vnitřní periférie. Vývoj osídlení jižních Čech od 9. do počátku 1. tisíciletí př. Kr. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice. Pp. 19-38.

Šída, Petr; Pokorný, Petr (2021): Ztracený ráj? Ekosystémová tvořivost lovců a sběračů.

Vesmír 100:442-445.

Šída, Petr; Pokorný, Petr; (eds.), (2020): Mezolit severních Čech III. Vývoj pravěké krajiny Českého ráje: Vegetace, fauna, lidé.

Dolnověstonické studie, svazek 25. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. 600 s.

Juřičková, Lucie; Šída, Petr; Horáčková, Jitka; Ložek, Vojen; Pokorný, Petr (2020): The lost paradise of snails: Transformation of the middle-Holocene forest ecosystems in Bohemia, Czech Republic, as revealed by declining land snail diversity.

The Holocene 30:1254-1265.

Juřičková, Lucie; Pokorný, Petr; Šída, Petr (2020): Ztracený šneků ráj.

Živa 5/2020: 255-257.

Šída, Petr; Pokorný, Petr; Ptáková, M. (2019): Archeologický výzkum na mezolitické lokalitě Švarcenberk 7, sondy 2 4/06

Archeologické výzkumy v jižních Čechách 32:29-57.

Hošek, Jan; Prach, Jindřich; Křížek, Marek; Šída, Petr; Moska, Piotr; Pokorný, Petr (2019): Buried LateWeichselian thermokarst landscape discovered in the Czech Republic, central Europe

Boreas 48:988-1005.

Hošek, Jan; Pokorný, Petr; Prach, Jindřich; Šída, Petr; Křížek, Marek (2018): Fossil thermokarst in South Bohemia

Geoscience Research Reports, 51(2), 131-139.

Svoboda, Jiří; Pokorný, Petr; Horáček, Ivan; Sázelová, S. ; Abraham, Vojtěch; Divišová, Michaela; Ivanov, Martin; Kozáková, R.; Novák, Jan; Novák, M.; Šída, Petr; Perri, Angela (2017): Late Glacial and Holocene sequences in rockshelters and adjacent wetlands of Northern Bohemia, Czech Republic: Correlation of environmental and archaeological records.

Quaternary International. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.05.009

Bartůněk, Vilém; Švecová, Marie; Šída, Petr; Kuchař, Martin; Dobrovolný, Kryštof; Matějka, Pavel; Pokorný, Petr; Černá, Eva (2017): Obtaining Black Carbon - A Simple Method for the Safe Removal of Mineral Components from Soils and Archaeological Layers.

Archaeometry 59: 346-355.

Pokorný, Petr; Novák, Jan; Šída, Petr; Divišová, Michaela; Kozáková, R.; Abraham, Vojtěch (2017): Vývoj vegetace severočeských pískovcových území od pozdního glaciálu po střední holocén.

In: Svoboda J.A. (ed.), Mezolit severních Čech II. Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 2003-2015. Dolnověstonické studie, sv. 22, Archeologický ústav AVČR, Brno, v.v.i. Pp. 11-37.

Šída, Petr (2016): Gravettian lithics assemblages from Lubná (Bohemia)

Quaternary International 406 A, 120-128.

Pokorný, Petr; Prach, Jindřich; Hošek, Jan; Lisá, Lenka; Vondrák, D.; Houfková, P.; Šída, Petr; Chvojka, Ondřej; Dohnal, Jiří (2016): Sedimentary development of the Late Glacial lakes near Veselí nad Lužnicí (South Bohemia).

Geoscience Research Reports, 49, 157-164.

Novák, Jan; Svoboda, Jiří; Šída, Petr; Prostředník, Jan; Pokorný, Petr (2015): A charcoal record of Holocene woodland succession from sandstone rock shelters of North Bohemia.

Quaternary International 366: 25–36 doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.08.042

Šída, Petr; et al., (2015): Gravettské osídlení v Lubné

Katalogy nálezů do roku 1960, FAP 42. Praha.

Šída, Petr; Sázelová, S. ; Havlíček, P.; Smolíková, L.; Hlaváč, J. (2015): Lower and Middle Pleistocene Sediment Sequence with Archaeological Finds in Horky nad Jizerou (okr. Mladá Boleslav/CZ)

Archäologisches Korrespondenzblatt 45, 283-302.

Šída, Petr; et al., (2014): Jistebsko. Neolitická těžba v Jizerských horách.

Opomíjená archeologie 3. Plzeň.

Hošek, Jan; Pokorný, Petr; Šída, Petr; Prach, Jindřich (2013): Nově objevená pozdně glaciální jezera na Třeboňsku

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012, s. 126-131

Prostředník, Jan; Šída, Petr (2010): Nejstarší dějiny Českého ráje a horního Pojizeří.

1-124. Turnov.

Pokorný, Petr; Šída, Petr; et al., (2010): Palaeoenvironmental research of the Schwarzenberg Lake, southern Bohemia, and exploratory excavations of this key Mesolithic archaeological area.

PA CI, 5-48.

Šída, Petr; (Ed.), (2009): The Gravettian of Bohemia

Dolnověstonické studie 17, 1-264. Brno.

Verpoorte, A. ; Šída, Petr (2009): The Magdalenian colonization of Bohemia (Czech Republic)

Archäologisches Korrespondenzblatt 39/3, 325-332.

Kuneš, Petr; Pokorný, Petr; Šída, Petr (2008): Detection of the impact of early Holocene hunter-gatherers on vegetation in the Czech Republic, using multivariate analysis of pollen data

Vegetation history and Archaeobotany, 17: 269-287