PhDr. Michal Ajvaz

E-mail: ajvaz(zavinac)cts.cuni.cz

Phone: +420 221 183 536

Michal Ajvaz was born in 1949 in Prague. He studied Philosophical Faculty at Charles university in Prague. He worked as a labourer, watchman and caretaker during 1974-94, than he was an editor of the newspaper "Literární noviny" (1996-99). Since 2003 he is engaged in the Center for Theoretical Study.

He publishes poems, tales, novels, essayes and theoretical sketches since 1989. 

Selected bibliography:

Ajvaz, Michal; Pauknerová, Karolína; Strobachová, Ingrid; Hudík, Marek; Pokorný, Petr; Kůrka, Petr; Trlifajová, Kateřina; Větrovcová, Marie; Velický, Bedřich (2018): Spor o proces a událost,

Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2018. ISBN 978-80-74653-17-9.

Ajvaz, Michal; Pauknerová, Karolína (2018): Úvod.

in: Ajvaz, Michal; Pauknerová, Karolína & al. 2018. Spor o proces a událost. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 9-20, ISBN 978-80-7465-317-9.

Ajvaz, Michal (2017): Kosmos jako sebeutváření

Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec. ISBN 978-80-7465-266-0.

Ajvaz, Michal (2013): Výzvy meziprostoru

Prostor, XXXI, 100, ISSN 0862-7045, s. 39 – 45

Ajvaz, Michal (2012): Cesta k pramenům smyslu. Genetická fenomenologie Edmunda Husserla.

Praha, Filosofia, ISBN 978-80-7007-375-9

Ajvaz, Michal (2010): Co je poetičnost?

Svět literatury 41

Ajvaz, Michal; Havel, Ivan M. (2010): Sindibádův dům

Pavel Mervart, 288 stran, ISBN 978-80-87378-32-8 [detail]

Ajvaz, Michal (2009): Hölderlin on Memory

In: L. Doležalová (ed.), Strategies of Remembrance. From Pindar to Hölderlin. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing.

Ajvaz, Michal; Havel, Ivan M. (2008): Snování

Pavel Mervart, ISBN: 978-80-86818-71-9, 208 stran [detail]

Ajvaz, Michal (2007): Maurice Merleau-Ponty: An Attempt at a Synthesis of Phenomenology and Structuralism

In: J. Fehr, P. Kouba (eds.), Dynamic Structure. Language as an Open System. Praha, Litteraria Pragensia.

Ajvaz, Michal (2007): Znak, sebevědomí a čas. Dvě studie o Derridově filosofii

Praha, Filosofia [detail]

Ajvaz, Michal (2006): Příběh znaků a prázdna

Brno, Druhé město [detail]

Velický, Bedřich; Trlifajová, Kateřina; Šizling, Arnošt L.; Bob, Petr; Moural, Josef; Kratochvíl, Zdeněk; Chotaš, Jiří ; Chvatík, Ivan; Benyovszký, Ladislav; Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika; Ajvaz, Michal; Pětová , Marie; Zervan, Marián; Marcelli, Miroslav; Lesák, František (2004): Prostor a jeho člověk

Praha: Vesmír. ISBN 80-85977-60-5. [detail]

Ajvaz, Michal (2003): Světelný prales. Úvahy o vidění.

Praha, OIKOYMENH

Ajvaz, Michal (1994): Znak a bytí. Úvahy nad Derridovou grammatologií.

Praha, Filosofia