Models of Frictional Decision-Making

Czech Science Foundation 16-00703S board no. P402

V sérii tří článků se budu věnovat procesům nedokonalého rozhodování, jenž nastává, když aktér čelí různým překážkám. Budu studovat optimální sběr a zpracování informací s přihlédnutím na existující výsledky z oblasti evoluce preferencí a z literatury oracionální nepozornosti.

Keywords: Decision-Making; Preferences; Perception; Prospect-Theory; Rational-Inattention

Research institutions: CERGE-EI and CTS.