Doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D.

Ivan M. Havel graduated in 1966 from Czech Technical University in Prague, Czechoslovakia. During 1969-71 he attended the University of California at Berkeley, earning his Ph.D. in Computer Science. For several years he worked as a research scientist with the Czechoslovak Academy of Sciences. His fields of interest are theoretical computer science, artificial intelligence, cognitive sciences, and related philosophical issues. Before the communist regime collapsed in late 1989, besides his semiofficial scientific work, he hosted discussion groups in his apartment in Prague and cooperated with samizdat editions. From November 1989 till June 1990 he was engaged in political work (as a member of the Council of the Civic Forum Coordination Center).

Presently he is a docent (associate professor) at Charles University, the Center for Theoretical Study, an international cross-disciplinary institution affiliated with Charles University and the Academy of Sciences of the Czech Republic, where he was a director until march 2008. He also has teaching responsibilities at the Faculty of Mathematics and Physics. Since 1990 he is the editor-in-chief of Czechoslovak scientific journal Vesmír (The Universe). He is a member of Academia Europea and serves on boards of several academic institutions and educational foundations.

Selected bibliography:

Havel, Ivan M. (2019): 70 let podivné vědy

1 vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019, 248 s. 11933. ISBN 978-80-01-06667-6.

Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika (2018): Umělá inteligence a umění

In: (Č. Šašinka et al., eds.): Kogníce a umělý život 2018, Floe, Brno 2018, s. 23-24. [ISBN 978-80-88123-24-8] (recenzovaný sborník). [detail]

Havel, Ivan M. (2018): Zápisky introspektora

Praha, OIKOYMENH. [ISBN: 978-80-7298-248-6] (kniha 112 s.).

Havel, Ivan M. (2017): Conversations across the Prison Wall

The Massachusetts Review, vol. LVIII (2017), No 3, pp 444–452.

Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika (2017): Vnímání pohybu: Reflektovaný a nereflektovaný pohled v souvislosti s architekturou

In: Kognícia a umelý život 2017 (recenzovaný zborník), Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, str. 64-70. ISBN 978-80-223-4346-6 [detail]

Havel, Ivan M. (2016): Model prožívaného času podle Petra Vopěnky

Filosofický časopis 64, No 4, pp. 539–560

Havel, Ivan M. (2013): On the Way to Intelligence Singularity

In: Topics in Intelligent Engineering and Informatics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, str. 3 - 26, DOI 10.1007/978-3-642-34422-0

Havel, Ivan M. (2013): Zjitřená mysl a kouzelný svět

Praha, Dokořán

[detail]

Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika (2012): Přirozené a umělé

In: (J. Kelemen, P. Nahodil, eds.) Kognice a umelý život XII, České vysoké učení technické v Praze 2012, s. 73–77 [ISBN 978-80-86742-34-2, poč. stran 270] [detail]

Havel, Ivan M. (2011): Cestou k inteligenční singularitě

In: Hlavou zeď 2011. Úvahy nad civilizací a její budoucností., Praha, dybbuk, str. 183 - 217 [detail]

Havel, Ivan M. (2011): Seeing Numbers

In: The Best Writing on Mathematics 2011 (Edited by Mircea Pitici), Princeton University Press, Princeton 2011 [detail]

Ajvaz, Michal; Havel, Ivan M. (2010): Sindibádův dům

Pavel Mervart, 288 stran, ISBN 978-80-87378-32-8 [detail]

Havel, Ivan M. (2009): Seeing Numbers

In: Witnessed Years: Essays in Honour of Petr Hájek, (P. Cintula, Z. Haniková, V. Švejdar, eds.), Colledge Publications, London, pp. 71–86

Havel, Ivan M. (2008): Sixty years of cybernetics: Cybernetics still alive

Kybernetika 44, No 3, pp. 314-327

Ajvaz, Michal; Havel, Ivan M. (2008): Snování

Pavel Mervart, ISBN: 978-80-86818-71-9, 208 stran [detail]

Havel, Ivan M. (2007): Po nás podoba (Esej o umělých lidech)

In: Umělá inteligence V. (V. Mařík a kol., eds.), Academia, Praha, s. 29–42.

Havel, Ivan M. (2007): Prožívání epizodických situací

In: Myseľ, inteligencia a život (V. Kvasnička, P. Trebatický, J. Pospíchal a J. Kelemen, eds.), Vydavateľstvo STU, Bratislava, s. 27-70.

Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika (2006): Zjednávání struktur

In: Svět jako struktura, struktura jako obraz, str. 15-33, FHS UK, Praha, ISBN 80-239-8518-3

Havel, Ivan M. (2005): Zvednuté obočí a zjitřená mysl

Praha, Dokořán [detail]

Velický, Bedřich; Trlifajová, Kateřina; Šizling, Arnošt L.; Bob, Petr; Moural, Josef; Kratochvíl, Zdeněk; Chotaš, Jiří ; Chvatík, Ivan; Benyovszký, Ladislav; Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika; Ajvaz, Michal; Pětová , Marie; Zervan, Marián; Marcelli, Miroslav; Lesák, František (2004): Prostor a jeho člověk

Praha: Vesmír. ISBN 80-85977-60-5. [detail]

Havel, Ivan M. (1998): Otevřené oči a zvednuté obočí

Praha, Vesmír [detail]

Havel, Ivan M. (1996): Scale Dimensions in Nature

International Journal of General Systems 24(3) (1996), pp. 295-324