Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D.

E-mail: pauknerova(zavinac)cts.cuni.cz

Phone: +420 221 183 536

She graduated in archaeology and anthropology at Faculty of Arts and Faculty of Humanities, Charles University in Prague. Her interests are anthropology and archaeology of landscape.

Current grants (Researcher):

Nature and Culture: Historical, Cultural, and Biological Concepts of Human Nature [detail]

2018 - 2023, Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE) č. UNCE/HUM/025

Selected bibliography:

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2020): Bydlet v ošemetných místech.

in: Haluzík, Radan (ed.) a kol. Město naruby: Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy. Praha: Academia, s. 207-223.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína; Pokorný, Petr (2020): Jak se nám místa mezi místy otevírala: Výpravy do vágního terénu jako vědecká metoda, hra i kratochvíle.

In: R. Haluzík (ed.), Město naruby. Vágní terén, vnitřní periférie a místa mezi místy. Academia, Praha. Pp. 71-79.

Pauknerová, Karolína (2020): Kutilství mezi brikoláží a improvizací.

in: Gibas, Petr et al. Kutilství. Od "Udělej si sám" po DIY. Sociologický ústav AV ČR: Praha. ISBN 978-80-7330-378-5, pp. 24-39.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína (2020): Kutilství: od „udělej si sám“ k DIY. Průvodce výstavou.

in: Gibas, Petr et al. Kutilství. Od "Udělej si sám" po DIY. Sociologický ústav AV ČR: Praha. ISBN 978-80-7330-378-5, pp. 81-113.

Gibas, Petr; Hodúlová, Tereza; Nyklová, Blanka; Pauknerová, Karolína (2020): Kutilství… DIY.

Sociologický ústav AV ČR: Praha. ISBN 978-80-7330-374-8.

Pauknerová, Karolína; , (photographs Petr Gibas) (2020): Studia krajiny: Jak se setkáváme se světem,

Vesmír 99, 496, 2020/9, ISSN 0042-4544.

Pauknerová, Karolína (2020): Zpráva z konference. „Neugier, Nostalgie, Notwendigkeit? Kulturanthropologisch-volkskundliche Perspektiven auf das östliche Europa als Destination / Zvědavost, nostalgie, nutnost? Kulturně antropologi

Moravské zemské muzeum, Brno, 23. — 25. 10. 2019. Studia Ethnologica Pragensia (1): 81-83.

Pauknerová, Karolína (2019): “Dobré rady každému”: Materiály, praktiky a motivace v "kutilských časopisech",

in: Gibas, Petr a kol. Kutilství: drobná mozaika svépomocné tvorby . Praha: Sociologický ústav AV ČR, 490-63, ISBN 978-80-7330-357-0.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína (2019): Bydlet v krajině s hrozbou,

Vesmír (online), https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2019/10/bydlet-krajine-hrozbou.html, ISSN 0042-4544. (7.10.2019)

Woitsch, Jiří; Pauknerová, Karolína (2019): From an Intelligence Tower to a Tower of Joy: The Story of Havran in the Former Iron Curtain Buffer Zone,

Český lid 106(4), 409-437. ISSN 0009-0794.

Pauknerová, Karolína (2019): Krajina mezi pamětí a zapomínáním: Studie z Čech.

Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-4327-4.

Pauknerová, Karolína; Woitsch, Jiří (2019): Walking in the Czech-German Borderland: Educational Trails as a Contact Zone Materialized.

in: Kleinmann, Sarah; Peselmann, Arnika & Spieker, Ira (eds.) Kontaktzonen und Grenzregionen. Kulturwissenschaftliche Perspektiven, Leipzig: Lepziger Univeristättsverlag, Bausteine aus dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde, 161-183, ISBN 978-3-96023-262-9.

Pauknerová, Karolína (2018): Jak se napětí mezi člověkem a světem mění v zrcadle dvou procesů. O krajině s pravěkými mohylami.

in: Ajvaz, Michal; Pauknerová, Karolína & al. 2018. Spor o proces a událost. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 83-100. ISBN 978-80-7465-317-9.

Ajvaz, Michal; Pauknerová, Karolína; Strobachová, Ingrid; Hudík, Marek; Pokorný, Petr; Kůrka, Petr; Trlifajová, Kateřina; Větrovcová, Marie; Velický, Bedřich (2018): Spor o proces a událost,

Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2018. ISBN 978-80-74653-17-9.

Ajvaz, Michal; Pauknerová, Karolína (2018): Úvod.

in: Ajvaz, Michal; Pauknerová, Karolína & al. 2018. Spor o proces a událost. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 9-20, ISBN 978-80-7465-317-9.

Tilley, Christopher; Pauknerová, Karolína (2017): Burnt mounds and pebble sculptures (chap. 6)

In: Tilley, Chris (with contributions by Mike Allen, Jill Cobley, Andrew Meirion Jones, Karolína Pauknerová, Clarissa Sanfelice Rahnmeier and Priscilla Trenchard). 2017. Landscape in the Long Durée. London: UCL Press. Pp. 190-248.

Tilley, Christopher; Meirion Jones, Andrew; Pauknerová, Karolína (2017): Early Bronze Age pebble cairns (chap. 3)

In: Tilley, Chris (with contributions by Mike Allen, Jill Cobley, Andrew Meirion Jones, Karolína Pauknerová, Clarissa Sanfelice Rahnmeier and Priscilla Trenchard). 2017. Landscape in the Long Durée. London: UCL Press. Pp. 85-129.

Tilley, Christopher; Pauknerová, Karolína (2017): Early military occupation and use of the heathlands (chap. 11)

In: Tilley, Chris (with contributions by Mike Allen, Jill Cobley, Andrew Meirion Jones, Karolína Pauknerová, Clarissa Sanfelice Rahnmeier and Priscilla Trenchard). 2017. Landscape in the Long Durée. London: UCL Press. Pp. 346-369.

Pauknerová, Karolína; Woitsch, Jiří (2017): Nositelé paměti nebo zdroje falešných představ? Naučné stezky v ČR v etnologické perspektivě

Studia Ethnologica Pragensia. Issue 1/2017: pp. 66–95. ISSN 1803-9812.

Jánská, Eva; Pauknerová, Karolína; Koropecká, Markéta (2017): Transnational Behaviour of Ukrainian Remitting Migrants.

Journal of Economic and Social Geography / Tijdschrift voor economische en sociale geografie. Volume 108, Issue 5, October 2017: pp. 656–668 DOI 10.1111/tesg.12243., ISSN 1467-9663.

Pauknerová, Karolína; Woitsch, Jiří (2016): Educational trails as landscape memory agents in the West Bohemian border region

In: Zückert, Martin - Hein Kircher, Heidi (eds.). Migration and Landscape Transformation. München: Vandenhoeck & Ruprecht. pp. 175-202. ISBN 978-3-525-37313-2. [detail]

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2015): Landscape as a topic, terrain and problem of contemporary social sciences: Anthropological reading of landscape

In: Blažková, Tereza. Krajina jako antropologická čítanka. Praha: TOGGA. s. 7-18. ISBN: 978-80-7476-039-6. [detail]

Pauknerová, Karolína (2014): Antropologie, archeologie a interpretativní přístup: příklad domova

Antropowebzin 2. ISSN: 1801-8807. pp. 54-62.

Pauknerová, Karolína (2014): Krajina

In: Lucie Storchová a kol. Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Dolní Břežany: Scriptorium. str. 356-364. ISBN 978-80-87271-87-2.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2014): Walking the Stream: Prague Cityscape and Research Guided by the Water

In: Shortell, Timothy - Brown, Evrick (eds.) Walking in the City: Quotidian Mobility and Ethnographic Method. Farnham and Burlington: Ashgate. pp. 173-187. ISBN 987-14-72416-16-2.

Soukupová, Blanka; Hroch, Miroslav; Salner, Peter; Pauknerová, Karolína (2013): Cesty urbánní antropologie: Tradice - Nové směry - Identita

Urbánní studia 4. Fakulta humanitních studií v Praze: Praha. ISBN 978-80-87398-34-0.

Světlík, Radek; Pauknerová, Karolína (2013): Dětský svět v zapadlé vesnici na konci Čech

IN Blanka Soukupová, Helena Nosková & Petr Bednařík (eds.). Paměť – národ – menšiny – marginalizace –identity, Urbánní studie, sv. 6, Fakulta humanitních studií, Karlova univerzita v Praze. pp. 155-164. ISBN 978-80-87398-43-2.

Pauknerová, Karolína; Salisbury, Roderick; Baumanová, Monika (2013): Human-landscape interaction in prehistoric Central Europe: analysis of natural and built environments

Anthropologie 51(2). pp. 131-142. ISSN 0323-1119.

Pauknerová, Karolína (2012): Fenomenologický výzkum archeologické lokality: Příklad neolitických areálů jižně od soutoku Úhlavy a Radbuzy

Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské Univerzity, řada archeologická M17. pp.141-149. ISSN 1211-6327.

Pauknerová, Karolína (2012): Two Settlement Patterns in the Kolín Flatland - a Phenomenological Analysis

Śląskie Sprawozdania Archeologiczne LIV. pp. 87–99.ISSN 0520-9250. (available at: http://www.archeo.uni.wroc.pl/index.php?sw=6&st=9 or http://www.archeo.uni.wroc.pl/2013-1/SSA54/m2.pdf, 22nd March 2013).

Pauknerová, Karolína (2012): Urbánní krajina: Senzuální přístupy

In: Soukupová, Blanka - Hroch, Miroslav - Salner, Peter - Godula-Węcławowicz, Róża (eds.) Úvod do urbánní antropologie. Fakulta humanitních studií v Praze, společensko-vědní modul: Praha, pp. 46-52. ISBN 978-80-87398-32-6.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2011): Mezi dávnou minulostí, utopickou budoucností a přelétavou přítomností: archeologické památky a čas v pražském metru

In: Vacková, Barbora - Galčanová, Lucie - Ferenčuhová, Slavomíra. (eds.) Třetí město. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, pp. 43-64. ISBN: 978-80-7465-015-4.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína; Stella, Marco (2011): Non-humans in Social Science: Animals, Spaces, Things

Červený Kostelec: Pavel Mervart. ISBN: 978-80-7465-010-9.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2011): The Struggle over Nature and Relaxation in (Sub)urban Space: The Case of Garden Colonies in Kbely, Prague 19

Urban People. 13(2), pp. 221-233. ISSN 1212-811.

Pauknerová, Karolína (2010): Hladké a měkké: promýšlení chůze městem

Biograf 51, pp. 89-101. ISSN 1211-5770.

Pauknerová, Karolína (2010): Libenice – fenomenologický výzkum krajiny středního neolitu

In: Sýkorová, Ivana (ed.). Ecce Homo. In Memoriam Jan Fridrich. Praha: Česká společnost archeologická, pp. 283-290. ISBN 978-80-86912-45-5.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína (2010): Město kolem Botiče: alternativní seminář z urbánní antropologie

Cargo, pp. 151-163. ISSN 1212-4923.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr; Čížek, Bedřich (2010): Oáza klidu nebo ráj golfistů? Zahrádkáři a postsocialistická transformace (nejen) v Praze

In: Soukupová, Blanka (ed.). Neklidná krajina vzpomínání. Konkurenční společenství paměti ve městě. Praha, pp. 175-186, 193-194. ISBN 978-80-88997-47-4.

Pauknerová, Karolína (2010): Two cultures in one flatland: Phenomenological Analysis of Two Prehistoric Landscapes (Kladno region)

Slovak Ethnology – Material culture 58(5), pp . 598-613. ISSN 1335-1303.

Pauknerová, Karolína (2010): Ztracené světy v postmoderním městě. Fetišizace minulosti

In: Soukupová, Blanka - Novotná, Hedvika - Jurková, Zuzana and Stawarz, Andrzej (eds.). Evropské město. Identita, symbol, mýtus. Bratislava, pp. 187-198. ISBN 978-80-88997-44-3.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína (2009): Mezi pravěkem a industriálem: několik poznámek k antropologii krajiny

Český lid 96(1), pp. 131-146. ISSN 009-0794.