Thursday seminars

Transdisciplinary seminars open to the public. (10am - 12am, Husova 4, 3rd floor)

You can find information about our older seminars in our archive.

6. 6. 2019: Proč Češi nesnáší bezdomovce? [anotation and video]

Lecturer(s): Vašát, Petr (Sociologický ústav AV ČR)

13. 6. 2019: Od reformy psychiatrické péče k "eutanazii". Systémová "řešení" v německé ústavní psychiatrii ve 30. a 40. letech 20. století [anotation and video]

Lecturer(s): Šimůnek, Michal V. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR); Novák, Milan (PN Kosmonosy)