Thursday seminars

Transdisciplinary seminars open to the public. (10am - 12am, Husova 4, 3rd floor)

You can find information about our older seminars in our archive.

7. 12. 2017: Big Data a umělá inteligence [anotation and video]

Lecturer(s): Romportl, Jan (Mezioborové aktivity NTC ZČU, Katedra kybernetiky FAV ZČU)

14. 12. 2017: Experimenty s hnojením oceánů železem. Můžeme ovlivnit globální klima? [anotation and video]

Lecturer(s): Koblížek, Michal (Mikrobiologický ústav AV ČR)

21. 12. 2017: O roli modelů v empirické ekonomické analýze: Od tržní síly k aukcím státních dluhopisů [anotation]

Lecturer(s): Kastl, Jakub (Princeton University)

4. 1. 2018: Interakce půdy půdních organismů a vegetace jako hnací síla primární sukcese [anotation]

Lecturer(s): Frouz, Jan (Centrum pro otázky životního prostředí)


You can subscribe for seminar invitations.

Name: Email: