Thursday seminars

Transdisciplinary seminars open to the public. (10am - 12am, Husova 4, 3rd floor)

You can find information about our older seminars in our archive.

17. 5. 2018: Evoluce pohlavních chromosomů obratlovců [anotation and video]

Lecturer(s): Kratochvíl, Lukáš

24. 5. 2018: Libice nad Cidlinou – raně středověké hradiště a jeho zázemí [anotation and video]

Lecturer(s): Mařík, Jan

31. 5. 2018: Metabazity Jizerských hor. Jak změní pohled na pravěk střední Evropy jedna (ne)obyčejná surovina. [anotation]

Lecturer(s): Šída, Petr

7. 6. 2018: Název bude včas upřesněn

Lecturer(s): Matrangolo, Saverio (Università degli studi di Bergamo, Italia); Penna, Brooke (Università Statale di Milano)

14. 6. 2018: Moderní regrese a její aplikace v přírodních vědách [anotation]

Lecturer(s): Brabec, Marek (Ústav informatiky AV ČR)


You can subscribe for seminar invitations.

Name: Email: