Thursday seminars

Transdisciplinary seminars open to the public. (10am - 12am, Husova 4, 3rd floor)

You can find information about our older seminars in our archive.

15. 6. 2017: Jak jsem se pokoušel porozumět Tokiu [anotation and video]

Lecturer(s): Ajvaz, Michal (CTS)

22. 6. 2017: Kontinent sucha a věčných proměn: Rozmanitost ptáků od Namibu po Zambezi [anotation and video]

Lecturer(s): Storch, David (CTS)

12. 10. 2017: Zahajovací seminář akademického roku 2017/2018


You can subscribe for seminar invitations.

Name: Email: