Thursday seminars

Transdisciplinary seminars open to the public. (10am - 12am, Husova 4, 3rd floor)

You can find information about our older seminars in our archive.

12. 10. 2017: Zahajovací seminář akademického roku 2017/2018: Scaling laws from embryos to ecosystems: towards a dynamic hierarchical theory [anotation and video]

Lecturer(s): Hatton, Ian (Princeton University)

19. 10. 2017: Mezi domovem a přírodou: Zahrádkové osady pohledem kritické společenské vědy [anotation]

Lecturer(s): Gibas, Petr (Sociologický ústav AV ČR)

26. 10. 2017: Oheň v lese: skrytý faktor dynamiky středoevropských ekosystémů [anotation]

Lecturer(s): Bobek, Přemysl (Botanický ústav AV ČR)

2. 11. 2017: Život po pravdě (řečeno) [anotation]

Lecturer(s): Lass, Andrew (Mount Holyoke College)

Venue: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Prague 1. In English.

9. 11. 2017: Kanonické narativy v sociálních vědách

Lecturer(s): Bělohradský, Václav

16. 11. 2017: Název bude včas upřesněn

Lecturer(s): Haluzík, Radan

23. 11. 2017: Název bude včas upřesněn

Lecturer(s): Černý, Robert

30. 11. 2017: Název bude včas upřesněn

Lecturer(s): Numerato, Dino (FSV UK)

7. 12. 2017: Big Data a umělá inteligence [anotation]

Lecturer(s): Romportl, Jan (Mezioborové aktivity NTC ZČU, Katedra kybernetiky FAV ZČU)

21. 12. 2017: Název bude včas upřesněn

Lecturer(s): Kastl, Jakub

4. 1. 2018: Interakce půdy půdních organismů a vegetace jako hnací síla primární sukcese [anotation]

Lecturer(s): Frouz, Jan (Centrum pro otázky životního prostředí)


You can subscribe for seminar invitations.

Name: Email: