Thursday seminars

Transdisciplinary seminars open to the public. (10am - 12am, Husova 4, 3rd floor)

You can find information about our older seminars in our archive.

7. 2. 2019: Koncepční a institucionální vývoj ekologie a ochrany životního prostředí v Československu (osobní pohled) [anotation and video]

Lecturer(s): Květ, Jan (Jihočeská univerzita)

14. 2. 2019: Stát bez hranic: Československo 28. října 1918 - 10. září 1919 [anotation]

Lecturer(s): Pithart, Petr (Právnická fakulta UK)

21. 2. 2019: Jak národy bohatnou - perspektiva neoklasické makroekonomie [anotation]

Lecturer(s): Steiner, Jakub

28. 2. 2019: Je matematika věda? [anotation]

Lecturer(s): Sousedík, Prokop (Katolická teologická fakulta UK)

11. 4. 2019: [anotation]

Lecturer(s): Křížek, Michal (Matematický ústav AV ČR)