Thursday seminars

Transdisciplinary seminars open to the public. (10am - 12am, Husova 4, 3rd floor)

You can find information about our older seminars in our archive.

14. 6. 2018: Moderní regrese a její aplikace v přírodních vědách [anotation and video]

Lecturer(s): Brabec, Marek (Ústav informatiky AV ČR)

21. 6. 2018: Environmentální problémy a původní obyvatelstvo Sibiře [anotation]

Lecturer(s): Boukal, Tomáš (Univerzita Pardubice)