Fotogalerie

10. 11. 2016 - Týden vědy a techniky

Přednáška „Člověk versus příroda“ se konala v rámci Týdne vědy a techniky 2016 v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze. Prezentovala výsledky česko-norského projektu HACIER, který má ambice oddělit vliv zemědělství na ekosystémy od vlivu přirozených změn v přírodě. Videozáznam je ke zhlédnutí zde.
[zobrazit náhled fotek]

26. 9. 2016 - Terénní expedice Jakutsko, Rusko

Účast na mezinárodní konferenci „Paleolimnology of Northern Eurasia“, terénní výzkum termokrasových jevů a vegetace, odběry vzorků z jezer na pylovou analýzu. Hlavním cílem bylo studovat současné analogie pro periglaciální prostředí pleistocénu Evropy v souvislosti s projekty „Před neolitem“ a „HACIER“.
[zobrazit náhled fotek]

23. 5. 2016 - Terénní odběry vzorků pro paleoekologický výzkum

Dokumentace referenčních profilů a odběry vzorků pro výzkum biologických zbytků, izotopové a další analýzy, jejichž výsledky budou použity k rekonstrukci vývoje prostředí a regionálního klimatu v průběhu holocénu. Lokality: Valča (Slovensko), Broumovsko, Vladař.
[zobrazit náhled fotek]

2. 9. 2015 - Terénní výzkum a sběr vzorků - Sibiř

Expedice do oblasti jihozápadní Sibiře v rámci řešeného projektu HACIER měla za cíl sběr referenčních dat pro studium (makro)ekologických patterns v přirozené versus dlouhodobou zemědělskou činností postižené krajině. Sbírali jsme data o vegetaci, o výskytu měkkýšů a o základních vlastnostech prostředí.
[zobrazit náhled fotek]

16. 4. 2014 - Terénní výzkum - Zimbabwe a Botswana

Expedice do Zimbabwe a Botswany navazující na expedici v roce 2012 a rozšířující tak výzkum západo-východního gradientu produktivity o jeho nejvýchodnější, a tedy nejproduktivnější část. Kromě sledování výskytu savců, ptáků a rostlin jsme se letos zaměřili i na změny početnosti hmyzu podél gradientu produktivity zjišťované pomocí večerních odchytů na světlo.
[zobrazit náhled fotek]

13. 11. 2013 - Výjezdní zasedání v Litvínově

Přednášky, exkurze do Lomu ČSA, vycházka na výsypky a návštěva koldomu v Litvínově.
[zobrazit náhled fotek]

5. 9. 2013 - Prague Summer School on Mathematical Statistical Mechanics 2013

Letní školy se zúčastnilo 44 studentů z 20 zemí světa a 6 přednášejících (na fotografiích jsou Greg Lawler, Amin Coja-Oghlan a David Brydges). Přednášky se konaly v prostorách MFF na Malostranském nám. v Praze. V neděli se uskutečnil výlet na Kokořínsko.
[zobrazit náhled fotek]

20. 8. 2013 - Terénní ornitologický výzkum na Bajkalu

Terénní výzkum hnízdících bahňáků na poloostrově Svjatoj Nos na východním břehu jezera Bajkal. Výzkum byl prováděn v rámci projektu LH - KONTAKT II "Mezidruhové vztahy a rizika ve společenstvech ptáků travnatých stanovišť a mokřadů." Za CTS se jej zúčastnila Zuzana Karlíková. Její práce spočívala především v hledání ptačích hnízd a mláďat, a následném zpracovávání dat. (Fotografie Zuzana Karlíková a Martin Sládeček.)
[zobrazit náhled fotek]

30. 5. 2013 - Výjezdní zasedání v Sluňákově

Nízkoenergetický dům Sluňákov u Olomouce, přednášky a exkurze v CHKO Litovelské Pomoraví.
[zobrazit náhled fotek]

31. 1. 2013 - Terénní výzkum - Namibie a Botswana

Měsíční ekologická expedice do Botswany a Namibie se uskutečnila v listopadu 2012. Zaměřili jsme se na sledování diverzity podél gradientu vlhkosti, který v místních podmínkách znamená zejména gradient lesnatosti. Souběžně jsme sledovali zákonitosti výskytu ptáků, savců a rostlin. Druhým cílem byla paleoekologická interpretace staroholocenní "zelené Sahary" na základě současných analogií. (Fotografie Petr Pokorný a David Storch.)
[zobrazit náhled fotek]

6. 11. 2012 - Týden vědy a techniky

Přednáška "Chaos, řád a energie" se konala v rámci Týdny vědy a techniky 2012 v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze. (Fotografie Petr Pokorný.)
[zobrazit náhled fotek]

23. 10. 2012 - Výhledy

Fotografie Viselce od Davida Černého, dominikánský klášter sv. Jiljí a další výhledy.
[zobrazit náhled fotek]

23. 10. 2012 - Prostory CTS

Fotografie interiérů – knihovny, seminární místnosti a prostory ve věži.
[zobrazit náhled fotek]