Fotogalerie

2. 9. 2015 - Terénní výzkum a sběr vzorků - Sibiř

Expedice do oblasti jihozápadní Sibiře v rámci řešeného projektu HACIER měla za cíl sběr referenčních dat pro studium (makro)ekologických patterns v přirozené versus dlouhodobou zemědělskou činností postižené krajině. Sbírali jsme data o vegetaci, o výskytu měkkýšů a o základních vlastnostech prostředí. (Fotografie Petr Pokorný.)
[zobrazit náhled fotek]

16. 4. 2014 - Terénní výzkum - Zimbabwe a Botswana

Expedice do Zimbabwe a Botswany navazující na expedici v roce 2012 a rozšířující tak výzkum západo-východního gradientu produktivity o jeho nejvýchodnější, a tedy nejproduktivnější část. Kromě sledování výskytu savců, ptáků a rostlin jsme se letos zaměřili i na změny početnosti hmyzu podél gradientu produktivity zjišťované pomocí večerních odchytů na světlo. Poznatky a zkušenosti z expedice byly zúročeny např. v knize Afrika zevnitř
[zobrazit náhled fotek]

13. 11. 2013 - Výjezdní zasedání v Litvínově

Přednášky, exkurze do Lomu ČSA, vycházka na výsypky a návštěva koldomu v Litvínově.
[zobrazit náhled fotek]

5. 9. 2013 - Prague Summer School on Mathematical Statistical Mechanics 2013

Letní školy se zúčastnilo 44 studentů z 20 zemí světa a 6 přednášejících (na fotografiích jsou Greg Lawler, Amin Coja-Oghlan a David Brydges). Přednášky se konaly v prostorách MFF na Malostranském nám. v Praze. V neděli se uskutečnil výlet na Kokořínsko.
[zobrazit náhled fotek]

20. 8. 2013 - Terénní ornitologický výzkum na Bajkalu

Terénní výzkum hnízdících bahňáků na poloostrově Svjatoj Nos na východním břehu jezera Bajkal. Výzkum byl prováděn v rámci projektu LH - KONTAKT II "Mezidruhové vztahy a rizika ve společenstvech ptáků travnatých stanovišť a mokřadů." Za CTS se jej zúčastnila Zuzana Karlíková. Její práce spočívala především v hledání ptačích hnízd a mláďat, a následném zpracovávání dat. (Fotografie Zuzana Karlíková a Martin Sládeček.)
[zobrazit náhled fotek]