26. 9. 2016 - Terénní expedice Jakutsko, Rusko

Účast na mezinárodní konferenci „Paleolimnology of Northern Eurasia“, terénní výzkum termokrasových jevů a vegetace, odběry vzorků z jezer na pylovou analýzu. Hlavním cílem bylo studovat současné analogie pro periglaciální prostředí pleistocénu Evropy v souvislosti s projekty „Před neolitem“ a „HACIER“. (Fotografie Petr Pokorný a Jindra Prach.)