23. 5. 2016 - Terénní odběry vzorků pro paleoekologický výzkum

Dokumentace referenčních profilů a odběry vzorků pro výzkum biologických zbytků, izotopové a další analýzy, jejichž výsledky budou použity k rekonstrukci vývoje prostředí a regionálního klimatu v průběhu holocénu. Lokality: Valča (Slovensko), Broumovsko, Vladař. (Fotografie Jindra Prach a Petr Pokorný.)