20. 8. 2013 - Terénní ornitologický výzkum na Bajkalu

Terénní výzkum hnízdících bahňáků na poloostrově Svjatoj Nos na východním břehu jezera Bajkal. Výzkum byl prováděn v rámci projektu LH - KONTAKT II "Mezidruhové vztahy a rizika ve společenstvech ptáků travnatých stanovišť a mokřadů." Za CTS se jej zúčastnila Zuzana Karlíková. Její práce spočívala především v hledání ptačích hnízd a mláďat, a následném zpracovávání dat. (Fotografie Zuzana Karlíková a Martin Sládeček.)