31. 1. 2013 - Terénní výzkum - Namibie a Botswana

Měsíční ekologická expedice do Botswany a Namibie se uskutečnila v listopadu 2012. Zaměřili jsme se na sledování diverzity podél gradientu vlhkosti, který v místních podmínkách znamená zejména gradient lesnatosti. Souběžně jsme sledovali zákonitosti výskytu ptáků, savců a rostlin. Druhým cílem byla paleoekologická interpretace staroholocenní "zelené Sahary" na základě současných analogií. Poznatky a zkušenosti z expedice byly zúročeny např. v knize Afrika zevnitř (Fotografie Petr Pokorný a David Storch.)