8. 9. 2021 - Terénní expedice do Botswany

Navazuje na předchozí jihoafrické expedice zaměřené na výzkum biodiverzity podél dlouhého gradientu produktivity prostředí. Letos poprvé jsme navštívili jižní Afriku v období sucha. (Během analýzy dosud získaných dat se totiž ukázalo, že bez znalosti o suché polovině roku nelze zákonitostem biodiverzity plně porozumět.)