2. 9. 2015 - Terénní výzkum a sběr vzorků - Sibiř

Expedice do oblasti jihozápadní Sibiře v rámci řešeného projektu HACIER měla za cíl sběr referenčních dat pro studium (makro)ekologických patterns v přirozené versus dlouhodobou zemědělskou činností postižené krajině. Sbírali jsme data o vegetaci, o výskytu měkkýšů a o základních vlastnostech prostředí. (Fotografie Petr Pokorný.)