Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity

Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE) č. 204016

Univerzitní Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity (UNCE 204016) sdružuje pracoviště a badatele zabývající se dynamikou biologické diverzity na všech úrovních, od genetické diverzity populací a související problematiky vzniku druhů a mezidruhové hybridizace, přes faktory ovlivňující diverzitu ekologických společenstev a její změny, až po evoluci diverzity v globálním měřítku a současné změny biodiverzity související s biologickými invazemi, klimatickými změnami a antropogenními vlivy. Jednotlivé týmy ze čtyř pracovišť PřF UK a Centra pro teoretická studia už v tomto oboru dosáhly špičkových výsledků, často studují obdobnou problematiku na různých skupinách organismů a mají komplementární expertizu. Cílem projektu je proto studium dynamiky biodiverzity integrovat a dále tak podpořit jeho excelenci. Vzhledem ke globální krizi biodiverzity jde o velmi aktuální téma s praktickými přesahy do ochrany přírody a managementu přírodních zdrojů. Projekt navazuje na předchozí aktivity v rámci končícího výzkumného záměru a centra základního výzkumu MŠMT („Centrum pro výzkum biodiverzity“). V činnosti centra jsou intenzivně zapojeni studenti, jsou využívány nejmodernějších instrumentálních i statistických metod a výstupy jsou publikovány ve špičkových mezinárodních odborných časopisech.

Řešitel: doc. Adam Petrusek, Ph.D. (PřF UK v Praze), do června 2013 byl řešitelem prof. Vojtěch Jarošík, CSc. (PřF UK v Praze)
Členové řešitelského týmu za CTS: prof. David Storch, Ph.D., Mgr. Irena Šímová, Ph.D.

https://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/vyzkum/projekty/unce