Modely nedokonalého rozhodování

GA ČR 16-00703S panelu č. P402

V sérii tří článků se budu věnovat procesům nedokonalého rozhodování, jenž nastává, když aktér čelí různým překážkám. Budu studovat optimální sběr a zpracování informací s přihlédnutím na existující výsledky z oblasti evoluce preferencí a z literatury oracionální nepozornosti.

Projekt je řešen na Univerzitě Karlově v CERGE-EI a v CTS.