Překonání subjektivismu ve fenomenologii: Přínos Patočkovy koncepce zjevování

GA ČR 401/11/1747

Tento projekt chce zahájit diskuzi o jedné z hlavních koncepcí Patočkovy filosofie - o projektu asubjektivní fenomenologie, tj. fenomenologie, jež nevychází z husserlovské transcendentální subjektivity, nýbrž ze zjevování samého (Patočkovy texty z 60. a 70. let) resp. z objektivujícího se nitra (texty z let 40.).

Projekt chce 1) tuto koncepci zmapovat včetně jejích filosofických kořenů a kontextů (Husserl, Heidegger, německá klasická filosofie, německá romantika aj.); 2) testovat různé možnosti jejího dalšího domýšlení a využití při řešení filosofických problémů, srovnávat ji se současnými filosofickými koncepcemi; 3) podrobit ji kritickým otázkám.

Členové týmu za tím účelem publikují knihu a řadu odborných studií v českých i zahraničních časopisech, zorganizují kolokvium a mezinárodní konferenci, budou mluvit na konferencích a připraví k vydání dva svazky relevantních Patočkových textů.

Řešitel: Jan Frei
Členové řešitelského týmu: Ivan Chvatík, Pavel Kouba, Jitka Pelikánová, Jan Puc, Martin Ritter, Ondřej Švec