HACIER - Vliv zemědělství na fungování a stabilitu společenstev: makroekologická analýza paleobiologických dat

Česko-norský výzkumný program (CZ09), 7F14208, Rozhodnutí č. MSMT-28477/2014


Ochrana biodiversity a habitatů jednotlivých taxonů našla během několika posledních dekád své místo v legislativě národních států i aktivitách nevládních organizací. Přesto však zůstává nejasné, jaké procesy udržují síť habitatů v celokontinentálním měřítku přes dlouhá časová období ani do jaké míry je za změny zodpovědný člověk. Ačkoli stávající výzkum přinesl zajímavé výsledky o vztahu mezi biodiversitou, přírodními podmínkami a lidskými aktivitami, stále víme překvapivě málo o dopadu naší civilizace na dlouhodobou dynamiku ekosystémů. Náš výzkum je navržen tak, aby překonal tyto nedostatky. Provedeme komplexní analýzu vývoje těch makroekologických „patterns“, o kterých se ví, že nesou informaci o funkcích ekosystémů. Využijeme rozsáhlých databází archeologických, palynologických, paleomalakologických a paleoklimatických. Provedeme sběry současných referenčních vzorků na místech s různými klimatickými podmínkami, způsobem hospodaření a historií lidského osídlení.

Hlavní řešitel: Arnošt Leoš Šizling (Univerzita Karlova)

Partnerská norská instituce: Inland Norway University of Applied Sciences (former Lillehammer University College), Norské království
Řešitel: Even Tjørve 
Členka řešitelského týmu: Kathleen M.C. Tjørve

Partnerská norská instituce:  University of Bergen, Norské království
Řešitelka: Kari Loe Hjelle 
Členové řešitelského týmu: John-Arvid Grytnes, Trond LødøenSæbjørg Walaker Nordeide, Ingvild Kristine Mehl, Mons Kvamme

http://ecology.cts.cuni.cz

https://www.facebook.com/pages/Hacier/1505321636409817?ref=hl

Norway Grants MSMT