Mgr. et Mgr. Radan Haluzík, Ph.D.

E-mail: haluzik(zavinac)cts.cuni.cz

Telefon: 222 220 526

Vystudoval biologii a ekologii na Univerzitě Karlově a sociální vědy na Univerzitě Karlově, britské University College London a na Stanfordu. Přednášel na FHS UK, FAMU, FSV UK, New York University v Praze a CERGE (program UPCES).

Coby sociální antropolog se věnuje studiu sociálního života věcí, architektury a vnitřních periferií měst, nacionalismu, jakož i dalším palčivým problémům našeho světa. Zajímají jej otázky vztahu politiky a estetiky, to jak krása a krásno ovlivňují lidské motivace, cíle a jednání.

Svůj dlouhodobý terénní výzkum válečných etnických konfliktů v bývalé Jugoslávii a na Kavkaze zúročil v knize Proč jdou chlapi do války. V Centru pro teoretická studia vedl tým věnující se vágním terénům, vnitřním periferiím a přírodě našich měst, což vyústilo ve vznik knihy Město naruby. Jeho další dlouhodobý projekt Velký dům – velký sen: vily ‚bohatých chudých‘ jako zpředmětnění tenzí globalizovaného světa se zabývá otázkou, jak globalizace mění bydlení a tím i život ve Východní Evropě a zemích globálního Jihu.

Aktuální granty (řešitel):

Velký dům jako tradiční odpověď na výzvy modernity: Tenze a paradoxy střetů tradice a modernity zhmotněné ve vilách etnických minorit na Záp. Balkáně [detail]

2020 - 2022, GA ČR 20-28848S panelu č. P410

Vybrané publikace:

Haluzík, Radan (2021): Turbo-venkovy: Kam směřují zapadlé oblasti našeho světa?

In: Vesmír 100, 236, 2021/4.

Haluzík, Radan (2020): „It Was All a Big Theatre“: Velvet revolutions, ethnic conflicts, and conspiracy theories in Eastern Europe.

In: Diogenes – Vol. 62, issue 3-4, pp. 89-100. SAGE Journals.

Haluzík, Radan; (ed.) a kol., (2020): Město naruby: Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy.

Praha: Academia. 400 s.

Haluzík, Radan (2020): Venkov v antropocénu: Lokální domy v čase globálních sítí.

In: Pokorný P. a Storch D. (eds.) a kol. Antropocén. Praha: Academia, s. 476-507.

Haluzík, Radan (2018): Proč jdou chlapi do války: Emoce a estetika u počátku etnických konfliktů.

Praha: Dokořán. 456 s.

Haluzík, Radan (2017): O ambivalentní moci a násilí pouličního dramatu: od politiky karnevalu ke karnevalu politiky

In: Loewenstein Bedřich W., Hlavačka Milan, Šístek František – Násilí: jiná moderna. Praha: Historický ústav AVČR. ISBN: 978-80-7286-306-8. s. 51-86

Haluzík, Radan (2016): “Qui y a-t-il derriére tout ça?”: Révolutions et théries du complot en Europe de l’est.

Diogéne: Revue internationale des sciences humaines. No 249-250 (2015). ISBN 978-2-13-065090-4. [detail]