O nás

CTS je společným pracovištěm Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR.

Pěstujeme nejen teoretický, ale i empirický, a někdy dokonce prakticky zaměřený, aplikovaný nebo akční výzkum. Naším zastřešujícím výzkumným tématem je fenomén antropocénu. Pracujeme na projektech, ve kterých se uplatňují přístupy různých vědních oborů. Scházíme se na pravidelných pracovních seminářích, kde zpracováváme dílčí témata. Poskytujeme prostředí pro hostující vědce z celého světa. Pořádáme pravidelné semináře otevřené pro odbornou veřejnost. Na našich činnostech se tradičně podílí řada doktorandů a každoročně nabízíme dvouleté post-doktorandské pobyty. Součástí CTS je i Archiv Jana Patočky.