Lidé

CTS má v tuto chvíli 25 stálých zaměstnanců (na plný či částečný úvazek) a 3 postdoktorandy na dvouleté postdoktorandské praxi.

Ředitelem CTS je od dubna 2019 Petr Pokorný. Spoluředitelem je Ivan Chvatík, který je zároveň vedoucím Archivu Jana Patočky.

Přehled a detailní informace o jednotlivých členech CTS naleznete v levém menu stejně tak jako seznam všech našich současných i minulých hostů.