Granty

2023 | 2022 | 2021
Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity II

2018 - 2023, UNCE/SCI/005

Limity interagujících stochastických modelů na velkých škálách [detail]

2020 - 2022, GA ČR 20-08468S panelu P201

Povrch grónského ledovce jako modelový ekosystém pro mikrobiální makroekologii

2019 - 2021, GA ČR 19-21341S panelu P505

Příroda a kultura: Historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti [detail]

2018 - 2023, Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE) č. UNCE/HUM/025

Regulace stavební činnosti v chráněných krajinných oblastech (CHKO) [detail]

2020 - 2023, TAČR ÉTA TL03000439

Rovnovážná teorie dynamiky biologické rozmanitosti - makroekologická perspektiva [detail]

2020 - 2024, GA ČR EXPRO 20-29554X komise č. EX5

Ten druhý smysl: zvuk, sluch a příroda v české modernitě [detail]

2020 - 2022, GA ČR 20-30516Y panelu č. P410 a P401

Velký dům jako tradiční odpověď na výzvy modernity: Tenze a paradoxy střetů tradice a modernity zhmotněné ve vilách etnických minorit na Záp. Balkáně [detail]

2020 - 2022, GA ČR 20-28848S panelu č. P410

Zranitelní obyvatelé v křehkých obydlích: Dvojí starost pobytových služeb [detail]

2019 - 2021, GA ČR, 19-07724S panelu č. P404