Granty

Distribuce ptáků v různých prostorových měřítkách a její vztah k heterogenitě prostředí

2000 - 2002, GAUK 106/2000

Searlova teorie institucí: kritické posouzení a inovace [detail]

2001 - 2003, GAČR 401/01/0968

Stochastické modely fázových přechodů ve velkých interagujících systémech [detail]

2000 - 2002, GAČR 201/00/1149