Granty

Distribuce ptáků v různých prostorových měřítkách a její vztah k heterogenitě prostředí

2000 - 2002, GAUK 106/2000

Modelování termodynamiky a disipace v nanomagnetických a supravodivých materiálech

2002 - 2003, GAUK 195/2002

Searlova teorie institucí: kritické posouzení a inovace [detail]

2001 - 2003, GAČR 401/01/0968

Stochastické modely fázových přechodů ve velkých interagujících systémech [detail]

2000 - 2002, GAČR 201/00/1149

Studium a propagace transdisciplinárních aspektů vědeckých a filosofických disciplín [detail]

2002 - 2004, GAČR 401/02/0579