Granty

Makroekologické fenomény v různých prostorových měřítkách: distribuce, početnost a diversita ptáků podél geografických gradientů [detail]

2003 - 2006, GAČR 206/03/D124

Modelování termodynamiky a disipace v nanomagnetických a supravodivých materiálech

2002 - 2003, GAUK 195/2002

Searlova teorie institucí: kritické posouzení a inovace [detail]

2001 - 2003, GAČR 401/01/0968

Studium a propagace transdisciplinárních aspektů vědeckých a filosofických disciplín [detail]

2002 - 2004, GAČR 401/02/0579