Granty

Makroekologické fenomény v různých prostorových měřítkách: distribuce, početnost a diversita ptáků podél geografických gradientů [detail]

2003 - 2006, GAČR 206/03/D124

Vztah mezi prostorovou distribucí živočichů a jejich druhovým bohatstvím: makroekologický přístup [detail]

2004 - 2006, GAAV KJB6197401