Granty

Expertíza a politika životního prostředí: Případ projektu Natura 2000 [detail]

2006 - 2007, GAČR 403/06/0436

Makroekologické fenomény v různých prostorových měřítkách: distribuce, početnost a diversita ptáků podél geografických gradientů [detail]

2003 - 2006, GAČR 206/03/D124

Pravděpodobnostní metody ve studiu fázových přechodů komplexních systémů [detail]

2006 - 2008, GAČR 201/06/1323

Spirituální a náboženská zkušenost v psychiatrii: konstrukce duševní patologie [detail]

2006 - 2007, GAAV IAA701970601

Vztah mezi prostorovou distribucí živočichů a jejich druhovým bohatstvím: makroekologický přístup [detail]

2004 - 2006, GAAV KJB6197401