Granty

Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity [detail]

2012 - 2017, Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE) č. 204016

FP7: InSOTEC - (International) Socio-Technical Challenges for implementing geological disposal [detail]

2011 - 2014, Evropský projekt v rámci 7. RP (SP5-Euratom) č. 269906; MŠMT 7G11018

FP7: SCALES - Securing the Conservation of biodiversity across Administrative Levels and spatial, temporal and Ecological Scales [detail]

2009 - 2014, Evropský projekt v rámci 7. RP (SP1-Spolupráce) č. 226852; MŠMT 7E09119

FP7: WORLDIVERSITY - Linking global species richness and beta diversity to individual species distributions at multiple phylogenetic and spatial scales [detail]

2012 - 2015, Evropský projekt v rámci 7. RP (SP3-Lidé), č. 302868

Judgment, Responsibility, and the Life-World: The Phenomenological Critique of Formalism [detail]

2010 - 2012, Australian Research Council

Limity druhového bohatství: makroekologická analýza evolučních a ekologických procesů podmiňujících diverzitu na povrchu Země [detail]

2011 - 2014, GA ČR P505/11/2387

Prahové jevy pro stochastické systémy [detail]

2012 - 2015, GA ČR P201/12/2613

Překonání subjektivismu ve fenomenologii: Přínos Patočkovy koncepce zjevování [detail]

2011 - 2015, GA ČR 401/11/1747

Příroda a kultura - interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě [detail]

2012 - 2017, Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE) č. 204004