Granty

Algoritmy, dynamika a geometrie numeračních systémů [detail]

2013 - 2017, GA ČR 13-03538S panelu č. P202

Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity [detail]

2012 - 2017, Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE) č. 204016

FP7: InSOTEC - (International) Socio-Technical Challenges for implementing geological disposal [detail]

2011 - 2014, Evropský projekt v rámci 7. RP (SP5-Euratom) č. 269906; MŠMT 7G11018

FP7: SCALES - Securing the Conservation of biodiversity across Administrative Levels and spatial, temporal and Ecological Scales [detail]

2009 - 2014, Evropský projekt v rámci 7. RP (SP1-Spolupráce) č. 226852; MŠMT 7E09119

FP7: WORLDIVERSITY - Linking global species richness and beta diversity to individual species distributions at multiple phylogenetic and spatial scales [detail]

2012 - 2015, Evropský projekt v rámci 7. RP (SP3-Lidé), č. 302868

HACIER - Vliv zemědělství na fungování a stabilitu společenstev: makroekologická analýza paleobiologických dat [detail]

2014 - 2017, Česko-norský výzkumný program (CZ09), 7F14208, Rozhodnutí č. MSMT-28477/2014

Limity druhového bohatství: makroekologická analýza evolučních a ekologických procesů podmiňujících diverzitu na povrchu Země [detail]

2011 - 2014, GA ČR P505/11/2387

Mezidruhové vztahy a rizika predace ve společenstvech ptáků travnatých stanovišť a mokřadů [detail]

2013 - 2015, MŠMT, program LH - KONTAKT II, č. LH13278

Možná souvislost vztahové hierarchie a míry homogamie ve stejnopohlavních vztazích a partnerských preferencích (mezikulturní studie) [detail]

2013 - 2014, GA ČR 13-16959P panelu č. P407

Prahové jevy pro stochastické systémy [detail]

2012 - 2015, GA ČR P201/12/2613

Před neolitem: Kontextuální analýza environmentální dynamiky v průběhu časně postglaciální transformace střední Evropy [detail]

2013 - 2017, GA ČR 13-08169S panelu č. P504

Překonání subjektivismu ve fenomenologii: Přínos Patočkovy koncepce zjevování [detail]

2011 - 2015, GA ČR 401/11/1747

Příroda a kultura - interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě [detail]

2012 - 2017, Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE) č. 204004