Granty

Algoritmy, dynamika a geometrie numeračních systémů [detail]

2013 - 2017, GA ČR 13-03538S panelu č. P202

Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity [detail]

2012 - 2017, Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE) č. 204016

FP7: WORLDIVERSITY - Linking global species richness and beta diversity to individual species distributions at multiple phylogenetic and spatial scales [detail]

2012 - 2015, Evropský projekt v rámci 7. RP (SP3-Lidé), č. 302868

HACIER - Vliv zemědělství na fungování a stabilitu společenstev: makroekologická analýza paleobiologických dat [detail]

2014 - 2017, Česko-norský výzkumný program (CZ09), 7F14208, Rozhodnutí č. MSMT-28477/2014

Mezidruhové vztahy a rizika predace ve společenstvech ptáků travnatých stanovišť a mokřadů [detail]

2013 - 2015, MŠMT, program LH - KONTAKT II, č. LH13278

Prahové jevy pro stochastické systémy [detail]

2012 - 2015, GA ČR P201/12/2613

Před neolitem: Kontextuální analýza environmentální dynamiky v průběhu časně postglaciální transformace střední Evropy [detail]

2013 - 2017, GA ČR 13-08169S panelu č. P504

Překonání subjektivismu ve fenomenologii: Přínos Patočkovy koncepce zjevování [detail]

2011 - 2015, GA ČR 401/11/1747

Příroda a kultura - interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě [detail]

2012 - 2017, Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE) č. 204004