Granty

Algoritmy, dynamika a geometrie numeračních systémů [detail]

2013 - 2017, GA ČR 13-03538S panelu č. P202

Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity [detail]

2012 - 2017, Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE) č. 204016

HACIER - Vliv zemědělství na fungování a stabilitu společenstev: makroekologická analýza paleobiologických dat [detail]

2014 - 2017, Česko-norský výzkumný program (CZ09), 7F14208, Rozhodnutí č. MSMT-28477/2014

INDIHU - Vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities [detail]

2016 - 2020, Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II), DG16P02B039

Je biologická diverzita omezená? Cesta k rovnovážné teorii biodiverzity [detail]

2016 - 2018, GA ČR 16-26369S panelu č. P505

Kolektivní chování velkých stochastických systémů [detail]

2016 - 2018, GA ČR 16-15238S panelu č. P201

Modely nedokonalého rozhodování [detail]

2016 - 2018, GA ČR 16-00703S panelu č. P402

Před neolitem: Kontextuální analýza environmentální dynamiky v průběhu časně postglaciální transformace střední Evropy [detail]

2013 - 2017, GA ČR 13-08169S panelu č. P504

Příroda a kultura - interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě [detail]

2012 - 2017, Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE) č. 204004