Granty

Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity II

2018 - 2023, UNCE/SCI/005

INDIHU - Vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities [detail]

2016 - 2020, Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II), DG16P02B039

Je biologická diverzita omezená? Cesta k rovnovážné teorii biodiverzity [detail]

2016 - 2018, GA ČR 16-26369S panelu č. P505

Kolektivní chování velkých stochastických systémů [detail]

2016 - 2018, GA ČR 16-15238S panelu č. P201

Modely nedokonalého rozhodování [detail]

2016 - 2018, GA ČR 16-00703S panelu č. P402

Příroda a kultura: Historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti [detail]

2018 - 2023, Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE) č. UNCE/HUM/025

Úpadek lesních ekosystémů v mladším holocénu: Příčiny, průběh a důsledky pro biologickou rozmanitost [detail]

2017 - 2019, GA ČR 17-07851S panelu č. P504