Granty

Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity II

2018 - 2023, UNCE/SCI/005

INDIHU - Vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities [detail]

2016 - 2020, Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II), DG16P02B039

Povrch grónského ledovce jako modelový ekosystém pro mikrobiální makroekologii

2019 - 2021, GA ČR 19-21341S panelu P505

Příroda a kultura: Historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti [detail]

2018 - 2023, Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE) č. UNCE/HUM/025

Úpadek lesních ekosystémů v mladším holocénu: Příčiny, průběh a důsledky pro biologickou rozmanitost [detail]

2017 - 2019, GA ČR 17-07851S panelu č. P504

Zranitelní obyvatelé v křehkých obydlích: Dvojí starost pobytových služeb [detail]

2019 - 2021, GA ČR, 19-07724S panelu č. P404