Granty

2023 | 2022 | 2021
Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity II

2018 - 2023, UNCE/SCI/005

Eneolitické dlouhé mohyly v Čechách a rekonstrukce rituální krajiny pod Řípem [detail]

2021 - 2023, GA ČR, GAČR GA21-25440S panelu P405

Komplexní rizika v komplexních systémech [detail]

2022 - 2025, PRIMUS 22/HUM/020

Limity interagujících stochastických modelů na velkých škálách [detail]

2020 - 2022, GA ČR 20-08468S panelu P201

Příroda a kultura: Historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti [detail]

2018 - 2023, Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE) č. UNCE/HUM/025

Regulace stavební činnosti v chráněných krajinných oblastech (CHKO) [detail]

2020 - 2023, TAČR ÉTA TL03000439

Rovnovážná teorie dynamiky biologické rozmanitosti - makroekologická perspektiva [detail]

2020 - 2024, GA ČR EXPRO 20-29554X komise č. EX5

Ten druhý smysl: zvuk, sluch a příroda v české modernitě [detail]

2020 - 2022, GA ČR 20-30516Y panelu č. P410 a P401

Transdisciplinary Research of the Anthropocene [detail]

2022 - 2026, Cooperatio, PANEL – SCI

Velký dům jako tradiční odpověď na výzvy modernity: Tenze a paradoxy střetů tradice a modernity zhmotněné ve vilách etnických minorit na Záp. Balkáně [detail]

2020 - 2022, GA ČR 20-28848S panelu č. P410