Thursday seminars

Transdisciplinary seminars open to the public. (10am - 12am, Husova 4, 3rd floor)

You can find information about our older seminars in our archive.

6. 6. 2019: Proč Češi nesnáší bezdomovce? [anotation and video]

Lecturer(s): Vašát, Petr (Sociologický ústav AV ČR)

13. 6. 2019: Od reformy psychiatrické péče k "eutanazii". Systémová "řešení" v německé ústavní psychiatrii ve 30. a 40. letech 20. století [anotation and video]

Lecturer(s): Šimůnek, Michal V. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR); Novák, Milan (PN Kosmonosy)

3. 10. 2019: My v Evropě a Evropa v nás [anotation]

Lecturer(s): Buchtík, Martin (STEM)

17. 10. 2019: Teologie a vznik člověka 1870-1910 [anotation]

Lecturer(s): Pospíšil, Ctirad Václav (Teologická fakulta JČU)

24. 10. 2019: Ve stopě českého mesianismu/excepcionalismu [anotation]

Lecturer(s): Hlaváček, Petr (FF UK, FLÚ AV ČR)

31. 10. 2019: Umění a metafyzika Václava Navrátila – tři způsoby koncepce a kompozice myšlení [anotation]

Lecturer(s): Nábělek, Kamil (Technická univerzita v Liberci, fakulta umění a architektury)