Thursday seminars

Transdisciplinary seminars open to the public. (10am - 12am, Husova 4, 3rd floor)

You can find information about our older seminars in our archive.

6. 2. 2020: Epistemologie Gastona Bachelarda [anotation]

Lecturer(s): Joseph, Jacques (PřF UK)

13. 2. 2020: Hledání zapomenutých stop dřevařů na Šumavě [anotation]

Lecturer(s): Blažková, Tereza (FHS UK)

20. 2. 2020: Modely směsné dědičnosti a evoluce kultury [anotation]

Lecturer(s): Tureček, Petr

27. 2. 2020: Mikrosvět, makrosvět a kvantová biologie [anotation]

Lecturer(s): Mančal, Tomáš (MFF UK)