Thursday seminars

Transdisciplinary seminars open to the public. (10am - 12am, Husova 4, 3rd floor)

You can find information about our older seminars in our archive.

7. 11. 2019: Akceleracionismus a spekulativní ekologie [anotation]

Lecturer(s): Bohal, Vít (FF UK, Centre for Critical and Cultural Theory)

14. 11. 2019: Jak LIDAR, drony a satelity změnily cestu za poznáním pravěké a historické krajiny [anotation]

Lecturer(s): Gojda, Martin (FF ZČU, Archeologický ústav AV ČR)

21. 11. 2019: Ako sa zachraňuje príroda na Slovensku [anotation]

Lecturer(s): Lukáč, Juraj (Lesoochranárske zoskupenia VLK, absolvent FEL ČVUT)