Thursday seminars

Transdisciplinary seminars open to the public. (10am - 12am, Husova 4, 3rd floor)

You can find information about our older seminars in our archive.

10. 1. 2019: Mince řecko-baktrijských a indo-řeckých králů [anotation and video]

Lecturer(s): Mašek, Michal (Česká numismatická společnost)

17. 1. 2019: Komu záleží na p-hodnotách? [anotation and video]

Lecturer(s): Havlíček, Jan

24. 1. 2019: Co jsme zdědili z normalizační vědy? [anotation]

Lecturer(s): Balaš, Nikola (Fakulta humanitních studií UK)

31. 1. 2019: Název bude včas upřesněn

Lecturer(s): Tsikoliya, Shota (UMPRUM)

7. 2. 2019: Koncepční a institucionální vývoj ekologie a ochrany životního prostředí v Československu (osobní pohled) [anotation]

Lecturer(s): Květ, Jan (Jihočeská univerzita)

21. 2. 2019: Jak národy bohatnou - perspektiva neoklasické makroekonomie [anotation]

Lecturer(s): Steiner, Jakub