Thursday seminars

Transdisciplinary seminars open to the public. (10am - 12am, Husova 4, 3rd floor)

You can find information about our older seminars in our archive.

8. 3. 2018: Proč hadi nemají penis, slávky se množí pučením a tlusťoši bývají neplodní Aneb jak Aristotelés zakládal biologii a co z toho pošlo [anotation and video]

Lecturer(s): Fulínová, Eliška

15. 3. 2018: Demokracie a její kritikové (několik poznámek k aktuální diskusi na téma demokracie včera dnes a zítra) [anotation]

Lecturer(s): Palouš, Martin

22. 3. 2018: Neurofyziologické a biokybernetické základy terapeutických úspěchů VM2G (Vojtovy metodiky 2. generace) [anotation]

Lecturer(s): Krucký, Václav

29. 3. 2018: Název bude včas upřesněn

Lecturer(s): Fulka, Josef (FLÚ AV ČR)

5. 4. 2018: Název bude včas upřesněn

Lecturer(s): Fischerová, Sylva (Filozofická fakulta UK)

12. 4. 2018: Název bude včas upřesněn

Lecturer(s): Přibáň, Jiří (Právnická fakulta UK, Praha)

19. 4. 2018: Název bude včas upřesněn

Lecturer(s): Šima, Karel (FF UK)

26. 4. 2018: Název bude včas upřesněn

Lecturer(s): Tomášových, Adam (Ústav vied o Zemi SAV)

3. 5. 2018: Název bude včas upřesněn

Lecturer(s): Palouš, Jan (CTS a Astronomický ústav AV ČR)

10. 5. 2018: Název bude včas upřesněn

Lecturer(s): Kareninová, Anna (p?ekladatelka)

17. 5. 2018: Název bude včas upřesněn

Lecturer(s): Kratochvíl, Lukáš

24. 5. 2018: Název bude včas upřesněn

Lecturer(s): Mařík, Jan


You can subscribe for seminar invitations.

Name: Email: