Thursday seminars

Transdisciplinary seminars open to the public. (10am - 12am, Husova 4, 3rd floor)

You can find information about our older seminars in our archive.

9. 5. 2019: Péče a údržba - dvojí starost pobytových služeb [anotation and video]

Lecturer(s): Konopásek, Zdeněk (CTS); Carboch, Radek (CELLO FHS UK); Hradcová, Dana (CELLO FHS UK); Synek, Michal (CTS)

16. 5. 2019: Multiregionální input output analýza a její aplikace na užití vody a půdy v zemědělství [anotation and video]

Lecturer(s): Weinzettel, Jan (Centrum pro otázky životního prostředí UK)

23. 5. 2019: Myšlenky starého programátora [anotation]

Lecturer(s): Trojan, Václav

30. 5. 2019: Každodennost pronásledování. Různé aspekty a podoby vztahu Státní bezpečnosti a disentu v období normalizace [anotation]

Lecturer(s): Hošek, Jakub (FF UK)

6. 6. 2019: Proč Češi nesnáší bezdomovce? [anotation]

Lecturer(s): Vašát, Petr (Sociologický ústav AV ČR)

13. 6. 2019: Od reformy psychiatrické péče k "eutanazii". Systémová "řešení" v německé ústavní psychiatrii ve 30. a 40. letech 20. století [anotation]

Lecturer(s): Šimůnek, Michal V. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR); Novák, Milan

20. 6. 2019: Prostor mezi geometrií a malířstvím [anotation]

Lecturer(s): Kvasz, Ladislav (Filosofický ústav AV ČR)