Thursday seminars

Transdisciplinary seminars open to the public. (10am - 12am, Husova 4, 3rd floor)

You can find information about our older seminars in our archive.

8. 11. 2018: Integrating Multidisciplinary Data, Theory, and Methods – Towards a more Robust Science of Global Environmental Change [anotation]

Lecturer(s): Meyer, Carsten (German Centre for Integrative Biodiversity Research)
Na přání přednášejícího nebude záznam ze semináře zveřejněn.

15. 11. 2018: A my vědci nevíme, jak to udělat [anotation and video]

Lecturer(s): Anděl, Jaroslav (Anglo-American University)

22. 11. 2018: Bankovní regulace - Poučení z krizového vývoje [anotation]

Lecturer(s): Pazák, Tomáš (Quant nejmenované tradiční "...ní banky")

13. 12. 2018: Jak acidifikační historie a probíhající klimatická změna ovlivňují přítomnost a budoucnost lesních (a vodních) ekosystémů? [anotation]

Lecturer(s): Hruška, Jakub (Česká geologická služba)