Thursday seminars

Transdisciplinary seminars open to the public (10am - 12am) in CTS, Husova 4, Praha 1

You can find information about our older seminars in our archive.


If you would like to attend the seminar online, you can join at: https://zoom.us/my/ctsctvrtky.

16. 6. 2022: Středoevropský trh v raném novověku - pohyb lidí, zboží a financí [anotation]

Lecturer(s): Buňatová, Marie

20. 6. 2022: Klapka! Urbánní ekologie podesáté! [anotation]

Lecturer(s): Hošek, Jan ; Sedláček, Ondřej
Seminář se výjimečně uskuteční v PONDĚLÍ 20. 6. 2022 od 13:30 hodin.