Mgr. Jan Turek, PhD.

E-mail: turek(zavinac)cts.cuni.cz

Telefon: +420 221 183 526

Český archeolog, zabývá se především rekonstrukcí společenských a genderových vztahů v pravěku, archeologií pohřbívání a obdobím eneolitu. Jeho dlouhodobým zájmem je období zvoncovitých pohárů v Evropě a archeologie 3. tisíciletí před Kristem. Od roku 1990 uveřejnil k dvěma stům vědeckých článků v českém i zahraničním tisku, je editorem řady knih a spoluautorem významných syntéz českého pravěku.

Studoval archeologii v Praze, Bratislavě a Sheffieldu. V roce 1997 přednášel kurs o době bronzové na Cambridge University. V roce 2007 obdržel Ian Potter Fellowship a přednášel na Flinders University, Adelaide, South Australia. V následujících letech dále přednášel na univerzitách v Calgary, Sieně, Sheffieldu, ENAH - Mexico City, Veracruz, Pretorii, Paris 10, na American University v Římě, Freie Universität v Berlíně a na univerzitě v Dílí. V roce 2008 byl zvolen seniorským členem rady Světového archeologického kongresu (WAC). Od roku 2013 je šéfredaktorem časopisu Světového archeologického kongresu Archaeologies (ISSN 1555-8622).

Hlavní okruhy zájmu

Starší pravěk Eurasie; období neolitu a eneolitu; fenomén zvoncovitých pohárů, rekonstrukce společenských vztahů v pravěku, archeologie genderu, světová archeologie a lidská práva.

Osobní stránky

ACADEMIA:
https://cuni.academia.edu/JanTurek

RESEARCHGATE:
https://www.researchgate.net/profile/Jan_Turek6

Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=bVOxLzoAAAAJ

Aktuální granty (řešitel):

Eneolitické dlouhé mohyly v Čechách a rekonstrukce rituální krajiny pod Řípem [detail]

1.1.2021 - 31.12.2023, GAČR 21-25440S panelu č. P405

Eneolitické dlouhé mohyly v Čechách a rekonstrukce rituální krajiny pod Řípem [detail]

2021 - 2023, GA ČR, GAČR GA21-25440S panelu P405